Jolande Kors


Raadslid

Sinds 2006 is Jolande al lid van de partij. In 2018 heeft zij haar hand opgestoken om in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een werkgroep te starten met als doel in 2022 mee te doen aan de verkiezingen. Afgelopen jaren is ze als coördinator van de groep aan de slag gegaan. Haar liefde voor dieren en voor de natuur is de reden waarom zij zich heeft aangesloten bij de PvdD. Huidige dossiers gaan uit van economische groei en zetten de mens centraal. Dat moet anders. Haar aandacht richt zich op dierenwelzijn en behoud van natuur in alle besluiten die gemaakt worden.

Jolande is verantwoordelijk voor de sporen Ruimte en Samenleving (dierenrechten en dierenwelzijn), lid van de agendacommissie en raadsrapporteur voor de OdrU.

Mijn levensmotto is respect voor alles wat leeft. Ik geloof er heilig in dat wij onderdeel van het ecologische systeem zijn en niet er boven staan. Met mijn basishouding 'als je er iets van vindt moet je meehelpen het te verbeteren' wil ik inwoners laten zien dat je daadwerkelijk iedere dag de wereld een beetje mooier kunt maken, mooier voor alle bewoners met respect voor ieders behoefte (en niet ieders hebzucht).

Jolande is bestuurskundige en is begonnen bij de Rijksoverheid. Na 18 jaar trots ambtenaar te zijn geweest heeft zij in 2015 de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven waar zij bij Heijmans Infra een leidinggevende functie mag uitoefenen en verantwoordelijk is voor thema's als ecologie, natuur-inclusief en klimaat-adaptief bouwen.

Gerelateerd

Partij voor de Dieren stuurt initi­a­tief­voorstel voor een Dieren­wel­zijnsnota naar de raad

Dierenwelzijn leeft in de samenleving. We willen een gezonde, leefbare en vitale gemeente, voor alle bewoners, ook voor de dieren. Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat dierenwelzijn wordt verbeterd, het is de taak van de gemeente om hier gevolg aan te geven. De gemeente heeft vanuit diverse wetten mogelijkheden om dierenwelzijn te verbeteren. Met de aanstelling van het college in mei 202...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws