Partij voor de Dieren stuurt initi­a­tief­voorstel voor een Dieren­wel­zijnsnota naar de raad


15 september 2023

Dierenwelzijn leeft in de samenleving. We willen een gezonde, leefbare en vitale gemeente, voor alle bewoners, ook voor de dieren. Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat dierenwelzijn wordt verbeterd, het is de taak van de gemeente om hier gevolg aan te geven.

De gemeente heeft vanuit diverse wetten mogelijkheden om dierenwelzijn te verbeteren. Met de aanstelling van het college in mei 2022 is het dierenwelzijn belegd bij één van de wethouders. Dierenwelzijn is één van de thema’s van het Raadsbrede programma waar acht fracties van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zich aan hebben gecommitteerd.

Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug heeft het initiatief genomen tot het opstellen van een concept dierenwelzijnsnota. De nota kun je hier downloaden: https://heuvelrug.notubiz.nl/d...


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Provincie Utrecht wil 600 reeën afschieten. 35% van de populatie gedood

In Utrechtse Heuvelrug wordt een toenemend aantal reeën aangereden. 2022 werden 325 reeën van de 2655 doodgereden, exclusief ...

Lees verder

Geslaagd PvdD Café in de Binder Leersum

Ondertussen gaat onze missie gewoon door. Woensdagavond hield Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug een eerste PvdD Café ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief