Pvdd partij voor de dieren verkiezingen gemeenteraadsverkiezingen utrechtseheuvelrug plan b partij van de dieren

Tijd voor een andere economie

De economie richt zich vooral op meer geld verdienen en groei. Terwijl groei van de economie niet de oplossing is, maar juist het probleem. Het zorgt voor schade aan de natuur en het milieu. En het maakt mensen niet gelukkiger. Wij vinden het welzijn van mens, dier en planeet belangrijker. Een duurzame en schone economie is daarom de oplossing. Een lokale economie die rekening houdt met de omgeving waarin jij woont. Met hergebruik van grondstoffen. Meer delen en minder spullen, en minder afval. Een eerlijke economie waar we allemaal beter van worden.

Gebruik grondstoffen opnieuw

We gebruiken grondstoffen opnieuw en gooien niks weg (kringloop). Of we repareren iets dat kapot is. Dan hoeven we minder nieuwe spullen te kopen (consuminderen). En zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Beter voor het milieu, beter voor onze eigen woonomgeving. Utrechtse Heuvelrug moet ook plannen maken voor minder restafval. Bijvoorbeeld door afval beter te scheiden. Door de vervuiler meer te laten betalen voor het afval. En door als gemeente beter te controleren op vervuiling.

Maak lokale economie sterker

Utrechtse Heuvelrug moet de lokale en regionale economie sterker maken. Maak het aantrekkelijker om producten dichtbij te kopen, en niet ver weg. Koop je bij bedrijven in de buurt? Dan weet je waar je eten gemaakt is. En waar je spullen vandaan komen. De economie in jouw omgeving sterker maken kan ook door meer thuis te werken. Of dichter bij je huis.

Onderneem duurzaam

Utrechtse Heuvelrug laat ondernemers duurzaam ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat. Utrechtse Heuvelrug let er dan op dat bijvoorbeeld winkels en bedrijven iets maken of doen zonder het milieu te vervuilen. Zonder schade te veroorzaken aan de natuur. Maar wel met aandacht voor het welzijn van mensen: die voor hen werken en die in de buurt wonen.


Een leefbare Aarde

Alle dieren tellen mee

Kies voor meer groen

Tijd voor een andere economie

Prettig wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Utrechtse Heuvelrug

Iedereen is belangrijk

slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open