Vacatures


Wij zoeken versterking!

27 maart 2024

Herinner jij je nog de uitspraak van Esther Ouwehand? "We groeien als biologische kool." Dat geldt zeker ook voor PvdD Utrechtse Heuvelrug. Daarom zoeken wij versterking.

Wij zoeken versterking

Wil jij meedenken vanuit jouw werkervaring / expertise?

Meedenken vanuit jouw werkervaring / expertise?

Partij voor de Dieren is nog maar twee jaar geleden in de gemeenteraad verkozen van Utrechtse Heuvelrug. We hebben al verschillende successen geboekt (behoud Broekhuizerlaan Leersum, behoud beukenlanen Huis Doorn, aangenomen gezamenlijke moties Henschotermeer & Stop 4e route en dierenwelzijnsbeleid op de kaart gezet). Maar we willen meer! Er is nog heel veel te doen voor de dieren, het klimaat, natuur & milieu en biodiversiteit.

Expertise gezocht

Wij zoeken mensen met expertise die aansluit bij onze drie hoofdthema’s: ‘Een leefbare Aarde’, ‘Alle dieren tellen mee’ en ‘Kies voor meer groen’. Het gaat daarbij onder meer om de volgende dossiers (in alfabetische volgorde):

Een leefbare Aarde:

Energietransitie, geen reclame voor fossiele brandstoffen, milieuverontreiniging, stikstof, stop 4e route, vuurwerk, schone lucht.

Alle dieren tellen mee:

Dierenwelzijn (alle dieren incl. beschermde), Nieuwe Steeg Leersum, veehouderij, valwild.

Kies voor meer groen:

Bomenbeleid (binnen bebouwde kom én daarbuiten), manifest biodiversiteit, Henschotermeer, extensief maaien.

Verwachtingen

Ben jij actief voor een lokale (belangen)organisatie die op deze thema’s werk verricht en hebben wij elkaar nog niet eerder ontmoet, laat dan alsjeblieft van je horen. Wij komen graag in contact met mensen die vanuit hun (vrijwillers)werkervaring kunnen vertellen hoe het er in onze gemeente voor staat en/of met ons willen meedenken en -doen om onze idealen lokaal vorm te geven.

Wij hebben behoefte aan mensen die zich willen richten op onderzoek (je wilt graag dingen uitzoeken); dossiervorming (je helpt ons informatie over een bepaald onderwerp te verzamelen en vast te leggen); en/of schrijven van publicaties (je houdt van schrijven in begrijpelijke taal om een bepaald onderwerp onder de publieke aandacht te brengen).

Heb jij hierin interesse, laat het ons weten. Dan gaan we graag met je in gesprek om samen te kijken hoe we vorm kunnen geven aan het inzetten van jouw kennis en ervaring/expertise.

Meer informatie?

Heb je vragen (of twijfels) en behoefte aan meer informatie? Neem gerust even contact met ons op door een e-mail te sturen naar: utrechtseheuvelrug@partijvoordedieren.nl

Aanmelden?

Ook dat doe je door een mail te sturen naar: utrechtseheuvelrug@partijvoordedieren.nl

Graag met als onderwerp: Meedenken vanuit werkervaring

Wil jij politiek actief worden?

Heb jij interesse om politiek actief te worden binnen de gemeenteraad of als commissielid? In 2026 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen en wij streven naar groei. Lijkt een politiek actieve rol jou wat, of wil je meer weten over wat dit inhoudt, lees verder.

Wij zoeken commissieleden (en toekomstige raadsleden!)

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is de Partij voor de Dieren nu twee jaar met twee zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De gekozen raadsleden, Paul Blom en Jolande Kors, doen dat echter niet alleen. Samen met commissieleden Remmelt Kielstra, Mariëlle Faas en Ron Konjer vormen zij een team.

Ter versterking van ons team zoeken wij een of meer commissieleden om onze fractie verder vorm te geven. Zo kunnen we samen bouwen aan een betere wereld, te beginnen in Utrechtse Heuvelrug!

Tegelijk zoeken wij politieke talenten die de ambitie hebben om vanaf 2026 bij succesvolle verkiezingen als raadsleden de Partij voor de Dieren te vertegenwoordigen.

Jij bent:

 • woonachtig in Utrechtse Heuvelrug (of zal dit spoedig zijn) en tenminste 18 jaar.
 • lid van de Partij voor de Dieren en onderschrijft onze standpunten.
 • in staat (ambtelijke) teksten te lezen en onze standpunten over te brengen door het woord te voeren in de vergaderingen én door het schrijven van moties, amendemente en initiatiefvoorstellen.
 • geduldig én vasthoudend, want onze idealen zijn niet van vandaag op morgen verwezenlijkt.
 • bekend met de expressieve politieke stijl van de Partij voor de Dieren en je wil deze met overtuiging neer (leren) neerzetten. Je herkent je in onze keuze om te handelen vanuit het alles-overstijgende belang van dieren, natuur, milieu en klimaat. Je voelt je #TeamPlanet.

Wat ga jij doen?

Het raadswerk is heel afwisselend. Je:

 • voert het woord bij commissievergaderingen over uiteenlopende onderwerpen.
 • levert inhoudelijke input voor bijdragen van de fractie, ook als jij het woord niet zal voeren.
 • helpt bij het schrijven van politieke voorstellen (moties en amendementen), waarmee we onze speerpunten op de agenda van de raad zetten.
 • gaat soms op werkbezoek, bijv. naar informatiesessies vanuit de gemeente en op bezoek bij belangenverenigingen of andere externe organisaties.
 • helpt de partij zichtbaar te zijn in de dorpen van onze gemeente: je doet soms mee met acties en levert ideeën aan voor mogelijke acties.
 • zult regelmatig contact zoeken met relevante maatschappelijke partners.
 • bent gemiddeld 2 dagdelen per week aan het werk voor de fractie, dit kan soms meer maar ook minder zijn.

Vergoeding:
Voor het bijwonen van vergaderingen van de commissies is er een vaste vergoeding per bijgewoonde vergadering. Ook worden onkosten vergoed. Daarnaast verzorgt de partij trainingen en cursussen waardoor je jezelf verder kunt ontwikkelen. In het voorjaar van 2024 start de opleiding tot raadslid. De belangrijkste vergoeding is echter dat je zelf een directe bijdrage levert aan het verbeteren van de wereld, in plaats van vanaf de zijlijn toe te kijken. Tegen dat gevoel kan geen materiële vergoeding op. Het werk gebeurt deels vanuit huis, deels buitenshuis. De fractie- en commissievergaderingen zijn meestal in het gemeentehuis. Dit is rolstoeltoegankelijk.

Procedure:
Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV naar fractievoorzitter Paul Blom p.blom@partijvoordedieren.nl met als onderwerp ‘Ja, ik wil politiek actief worden’.

Wij kijken verder dan opleidingsniveau, afkomst, geslacht of leeftijd. Hoe diverser onze fractie, hoe beter. We willen in 2024 ons team compleet hebben. Zit jij er dan ook bij?

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar: utrechtseheuvelrug@partijvoordedieren.nl

Wil je op een andere manier wat voor ons betekenen?
Wil je geen commissielid of raadslid worden, maar heb je andere ideeën over wat je (in Utrechtse Heuvelrug) voor de Partij voor de Dieren kunt betekenen? Ook dan horen we graag van je: utrechtseheuvelrug@partijvoordedieren.nl

Gerelateerd nieuws

Ron Konjer geïnstalleerd als commissielid

Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug krijgt versterking! Tijdens de raadsvergadering van 21 maart jl. is Ron Konjer geïn...

Lees verder

Dierenasiel De Hazenberg in Amerongen maakt dierenleed zichtbaar

Op donderdag 25 april 2024 beslist de gemeenteraad over de Nota Dierenwelzijn ‘Oog voor dieren’. Een bijzonder moment. Voor h...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief