Partij voor de Dieren blij met eerste Dieren­wel­zijnsnota 'Oog voor Dieren'


Dieren­welzijn struc­tureel op de kaart gezet in Utrechtse Heuvelrug

27 april 2024

Afgelopen donderdag heeft de raad van Utrechtse Heuvelrug de dierenwelzijnsnota 'Oog voor Dieren' aangenomen. Hiermee is Partij voor de Dieren natuurlijk heel blij. Het is een eerste stap om de belangen van dieren in onze gemeente te beschermen.

Tijdens de vergadering diende de Partij nog enkele amendementen (= tekstwijzigingen) in om de puntjes op de i te zetten. Bijvoorbeeld om het woord 'plaagdier' uit de nota te halen en te vervangen door 'dier dat overlast geeft'. Alle vijf de amendementen kregen positief advies van het college en zijn alle vijf aangenomen.

Uit een inventarisatie bleek eerder dat de gemeente haar wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn al uitvoert, maar dat de uitvoering ervan tot nu toe versnipperd plaatsvindt. Een integrale benadering van dierenwelzijn is met deze nota nu het voornemen, want er zijn volop raakvlakken met andere beleidsterreinen, zoals biodiversiteit, groenbeheer, etc.

Initiatiefvoorstel

In 2023 heeft Partij voor de Dieren zelf het initiatief genomen voor een concept nota Dierenwelzijn Utrechtse Heuvelrug gemaakt. De raad en het college hebben kennis van genomen van deze nota. Het college heeft geconstateerd dat de doelstellingen en acties uit de PvdD-nota grotendeels overeenkomen met de doelstellingen van het college. Het belangrijkste verschil is het verschil in reikwijdte. De aangenomen nota gaat primair over het individuele dier, niet over onderwerpen zoals bio-industrie, biodiversiteit, groenbeheer of het leefklimaat en eetpatroon van mensen. Natuurlijk blijft Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug de aanjager om deze onderwerpen ook op de kaart te zetten in Utrechtse Heuvelrug.

Gedenkwaardig moment voor Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug. Na 2 jaar werk is de beleidsnota Oog voor dieren aangenomen door de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PvdD Café 'Schone lucht' ging toch vooral over houtstook en fijnstof

Het was weer een informatieve en gezellige avond: ons PvdD Café 'Schone lucht' op 17 april in Cultuurhuis Doorn. Maar liefst ...

Lees verder

Vacatures

Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug zoekt versterking. Wil jij een directe bijdrage leveren aan het verbeteren van de w...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief