Pvdd partij voor de dieren verkiezingen gemeenteraadsverkiezingen utrechtseheuvelrug plan b partij van de dieren woningbouw woning huizen

Prettig wonen voor iedereen

Betaalbaar wonen in een groene omgeving: het is een basisrecht voor iedereen. Maar het vinden van een fijn huis op een fijne plek is voor veel mensen niet mogelijk. Er zijn lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. En andere huizen (in de vrije markt) zijn onbetaalbaar of opgekocht door verhuurders. Utrechtse Heuvelrug volbouwen is niet de oplossing. Het zou alleen maar zorgen voor een onleefbare plek. We moeten het tekort aan huizen duurzaam aanpakken.

Verdeel ruimte en woningen slim

In huizen woon je. Je koopt ze niet om te verhuren en er geld mee te verdienen. Utrechtse Heuvelrug zorgt voor betaalbare kamers voor studenten. Voor een goede huurwoning of koopwoning voor iemand die alleen woont of voor gezinnen. Oudere mensen kunnen doorstromen naar een geschikte seniorenwoning, als dat nodig is. Passende woningen dus, voor iedereen.

Maak bestaande en nieuwe woningen duurzaam

Er komen groene daken en gevels met planten, mos en begroeiing. Dat zorgt voor verkoeling in de zomer. En het isoleert in de winter. Er komt ook meer groen in de straten, en minder tegels. We bouwen milieuvriendelijk. Alleen daar waar het echt kan en past in de omgeving. Met lokale, natuurlijke materialen en producten die we hergebruiken (circulair). Utrechtse Heuvelrug zet zich ook in voor duurzame houtbouw. En gebouwen krijgen een materialenpaspoort. Hierin staat welke materialen bij de bouw zijn gebruikt. Zodat ze ooit opnieuw kunnen worden gebruikt.


Een leefbare Aarde

Alle dieren tellen mee

Kies voor meer groen

Tijd voor een andere economie

Prettig wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Utrechtse Heuvelrug

Iedereen is belangrijk

slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open