Pvdd partij voor de dieren verkiezingen gemeenteraadsverkiezingen utrechtseheuvelrug plan b partij van de dieren biodiversiteitscrisis

Een leefbare Aarde

We leven op een prachtige planeet. Maar door onze eigen schuld gaat het niet goed met onze planeet. De Aarde warmt steeds meer op. Door de uitstoot van broeikasgassen (die komen vrij bij het verbranden van bijvoorbeeld olie in fabrieken). Door het gebruik van gif (in de landbouw). En door het kapotmaken van prachtige natuur. Maar er is geen Planeet B, geen reserve Aarde. Daarom moeten we snel in actie komen. Het is nu tijd voor Plan B: een plan voor een leefbare Aarde. Ook in de toekomst.

Stop afname planten- en diersoorten en klimaatverandering

Als we nu niets doen, is het 3 graden warmer aan het einde van deze eeuw. De gevolgen van zo’n verandering van het klimaat? Droogte, overstromingen, bosbranden en zware stormen. Complete natuurgebieden verdwijnen. Net als veel soorten planten en dieren (biodiversiteit). Dit proces moeten we nu stoppen. Bijvoorbeeld door minder - plastic - spullen te kopen. Minder dieren te hebben in de vee-industrie. En minder giftige stoffen uit te stoten in het verkeer. Maar vooral: door samen met inwoners en bedrijven plannen te maken die rekening houden met een leefbare Aarde voor mensen en dieren.

Maak duurzame plannen

Duurzame plannen maken, dat begint al in Utrechtse Heuvelrug. De gemeente waar wij wonen moet beslissingen nemen die zorgen voor een groene en gezonde woonomgeving. Zoals veel minder energie verbruiken. Bijvoorbeeld door het isoleren van huizen. Of het aanbrengen van warmtepompen. Utrechtse Heuvelrug geeft dus zelf het goede voorbeeld!

Wek duurzame energie op

Utrechtse Heuvelrug moet energie duurzaam, veilig en dichtbij opwekken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen en windenergie. Bij het maken van plannen houdt Utrechtse Heuvelrug altijd rekening met mensen, dieren en natuur. Mensen met lage inkomens krijgen hulp als de kosten voor energie te hoog worden. En brengt een bedrijf schade toe aan het milieu? Dan betaalt dat bedrijf ook de kosten om het op te ruimen. De grootste vervuilers betalen het meest.

Een leefbare Aarde

Alle dieren tellen mee

Kies voor meer groen

Tijd voor een andere economie

Prettig wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Utrechtse Heuvelrug

Iedereen is belangrijk

slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open