Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug


Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

Klimaat en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en bouwen

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Actueel

Géén vierde aanvlieg­route over Utrechtse Heuvelrug!

Het wordt steeds drukker in de lucht. Toeristen, zakenmensen (op doorreis) nemen het vliegtuig ondanks dat vliegen slecht is voor het milieu. Met een nieuwe indeling van het luchtruim wil men nu vliegroutes korter maken. Mogelijk komt er op circa 2000 meter hoogte een aanvliegroute over onze gemeente. Dit levert op geluidsoverlast en uitstoot van stikstof op. In onze gemeente zijn meerdere stil...

Agenda

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid