Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug


Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug

Beter 10 roof­vogels in de lucht dan 1 op de hand

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

Klimaat en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en bouwen

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Actueel

Waarom maan­de­lijkse CleanUps? Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug - Elke eerste zaterdag van de maand gaat het team van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug op pad met afvalzak en afvalprikker om onze gemeente een stukje schoner te maken. Zwerfafval is een lokaal probleem, maar zeker ook wereldwijd. Veel zwerfafval komt terecht in de natuur en in rivieren en vervuilt zo uiteindelijk ook de zeeën en oceanen. De Partij voor de Dieren Ut...

Agenda

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid