Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug


Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

Partij voor de Dieren dient zienswijze in tegen ontwerpbesluit omge­­vings­­ver­­gunning Nieuwe Steeg 6 in Leersum

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

Klimaat en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en bouwen

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Actueel

Informele leden­bij­een­komst

21 september Cultuurhoek Driebergen

21 september, begin van de herfst, begin van een nieuw seizoen. Een mooi moment om terug te kijken op het afgelopen halfjaar, u te bedanken voor uw steun en om vooruit te kijken. Hoe is het de fractie en de werkgroep van de Partij voor de Dieren het afgelopen halfjaar vergaan, wat gaan we in 2023 doen en wat vindt u belangrijk? Naast politiek bedrijven gaan ook de ledenactiviteiten als clean-u...

Agenda

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid