Kiezers bedankt!


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

Klimaat en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en bouwen

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Actueel

Verkie­zingen zonder verkie­zings­borden

Persbericht

Politieke partijen op de Utrechtse Heuvelrug werden in januari verrast door het besluit van de burgemeester dat er dit jaar geen verkiezingsborden worden geplaatst. Er doen te veel partijen mee aan de verkiezing van de Provinciale Staten, en ook de waterschappen kennen veel partijen. Bovendien werd aan het nut van de borden getwijfeld. We waren graag geraadpleegd over dit besluit. Het organiseren ...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid