Pexels felix mittermeier 957024

Kies voor meer groen

Natuur is van levensbelang. Voor elke vorm van leven. Maar door steeds meer ingrepen van de mens (zoals het bouwen in natuurgebied of de aanleg van wegen) is er steeds minder ruimte voor dieren, bomen en struiken. Terwijl groen in en rondom Utrechtse Heuvelrug juist zorgt voor een leefbare plek. Groen houdt water vast en zorgt voor verkoeling. Het is een thuis voor allerlei soorten planten en dieren. Een groene gemeente is een gezonde, gelukkige gemeente.

Wees zuinig op natuur

Utrechtse Heuvelrug kapt zo min mogelijk bomen. Er moeten zelfs bomen bij komen in woonwijken. Want bomen zorgen voor gezondere lucht. Ze verkoelen de omgeving. En ze zorgen voor meer verschillende soorten planten en dieren. Dankzij bomen en struiken verdwijnt regenwater ook beter in de grond. Dat voorkomt wateroverlast.

Meer groen in de straat

Meer groen maakt mensen gelukkiger en minder ziek. Meer natuur in je woonomgeving zorgt ook voor meer tevredenheid over de plek waar je woont. Bijen, hommels en vlinders in jouw buurt? Dat betekent vaak een gezonde woonomgeving. Groenere straten, pleinen en gebouwen zijn een betere plek voor mens en dier.

Meer groen in het buitengebied

Ook in het gebied net buiten de dorpen (het buitengebied) moet aandacht zijn voor duurzaamheid en dieren. Bijvoorbeeld door bossen aan te planten. Of goed te zorgen voor oude bossen. We moeten boeren helpen bij het omschakelen naar duurzame landbouw.


Een leefbare Aarde

Alle dieren tellen mee

Kies voor meer groen

Tijd voor een andere economie

Prettig wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Utrechtse Heuvelrug

Iedereen is belangrijk

slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open