Shutterstock 1124164049

Iedereen is belangrijk

In een leefbare gemeente zorgen we voor iemand die het moeilijker heeft. Verdelen we alles eerlijk en behandelen we elkaar gelijk. Maar er is nog altijd geen gelijkheid tussen mensen. Voor hetzelfde werk krijgt de een soms meer betaalt dan de ander. Mensen uit armere gezinnen en buurten worden minder oud. En sommige mensen worden ongelijk behandeld vanwege hun geslacht, geaardheid of afkomst. Utrechtse Heuvelrug moet zorgen voor een samenleving waarin we allemaal gelijk zijn.

Zorg voor gelijke kansen voor iedereen

Utrechtse Heuvelrug behandelt iedereen gelijk en gaat racisme en discriminatie tegen. Zichtbaar en onzichtbaar. Dat betekent soms ook eerlijk zijn over fouten die vroeger gemaakt zijn.

Regel goede opvang voor vluchtelingen

Utrechtse Heuvelrug zorgt voor een veilige plek voor mensen die naar Nederland vluchten. Bijvoorbeeld vanwege oorlog of een natuurramp in hun land. Mensen in een asielzoekerscentrum krijgen meer begeleiding, taalcursussen, zorg en onderwijs.

Voorkom armoede

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. En zichzelf kunnen ontwikkelen. Utrechtse Heuvelrug moet dat mogelijk maken. En daarbij ook armoede bestrijden. Bijvoorbeeld door iedereen passend werk te bieden. Of te zorgen voor vrijwilligerswerk of een stage, als betaald werk niet mogelijk is.


Een leefbare Aarde

Alle dieren tellen mee

Kies voor meer groen

Tijd voor een andere economie

Prettig wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Utrechtse Heuvelrug

Iedereen is belangrijk

slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open