Trein i Stockphoto com Bies

Vervoer zonder vervuiling

Gemeente Utrechtse Heuvelrug is mooier, schoner en gezonder zonder auto’s. Ze nemen veel plek in en stoten schadelijke gassen uit. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang, meer aandacht. Net als duurzaam openbaar vervoer. Zo krijg je een groenere omgeving en schone lucht. En dat is van levensbelang.

Voetgangers en fietsers zijn belangrijker dan auto’s

Voetgangers en fietsers vervuilen het milieu niet. Veel auto’s, vrachtauto’s, motoren, brommers en scooters wel. Als we vervuilend verkeer verminderen, is er meer plek voor schoon verkeer. De straten worden groener en veiliger. En er is meer ruimte voor kinderen om te spelen.

Meer goed en duurzaam openbaar vervoer

Utrechtse Heuvelrug moet openbaar vervoer (de bus, de trein) goedkoper maken. En minder geld besteden aan wegen. Meer - betrouwbaar en duurzaam - openbaar vervoer maakt afgelegen plekken en kleinere woongebieden beter bereikbaar. Net als meer veilige en snelle fietspaden.


Een leefbare Aarde

Alle dieren tellen mee

Kies voor meer groen

Tijd voor een andere economie

Prettig wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Utrechtse Heuvelrug

Iedereen is belangrijk

slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open