School kinderen

slimmer, wijzer, mooier

Goed onderwijs voor iedereen is de basis voor een vrije en slimme samenleving. Maar niet elk kind heeft toegang tot goed onderwijs. Er zijn te weinig leraren. En leraren die wel voor de klas staan, hebben het te druk. Ook kunst en cultuur moeten beter bereikbaar zijn voor iedereen. Want kunst en cultuur zorgen voor nieuwe ideeën, voor verandering.

Zorg voor goed onderwijs voor iedereen

Het gaat op school niet alleen om leren of hoge cijfers halen. Scholen moeten ook aandacht besteden aan het ontwikkelen van andere talenten. Zoals sociale en creatieve vaardigheden. En meer lessen geven over duurzaamheid, voedsel, natuur en milieu. Er komt passend onderwijs. In kleinere klassen. Met meer aandacht voor de mogelijkheden en talenten van elke leerling afzonderlijk.

Maak kunst en cultuur bereikbaar voor iedereen

Iedereen moet van kunst en cultuur kunnen genieten. Ze zijn onmisbaar in het leven. Want door kunst en cultuur kun je je verbazen of juist verrassen. Denk je misschien over iets na. Of kijk je opeens op een andere manier naar de wereld om je heen.


Een leefbare Aarde

Alle dieren tellen mee

Kies voor meer groen

Tijd voor een andere economie

Prettig wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Utrechtse Heuvelrug

Iedereen is belangrijk

slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open