Ingvild Harkes


Commis­sielid

Ingvild woont op de Utrechtse Heuvelrug en werkt als freelance adviseur op het gebied van natuurbescherming en projectmanagement. Politiek actief worden voor de Partij voor de Dieren is voor haar een logische volgende stap. Graag wil Ingvild haar strategisch inzicht, ervaring met stakeholder processen en academische achtergrond inzetten om de situatie voor dieren en de natuur in de Utrechtse Heuvelrug te verbeteren. Zij gaat zich bezig houden met het spoor Ruimte.

De natuur en bescherming ervan zijn belangrijk voor me. Als antropoloog kijk ik naar de basis waarop mensen beslissingen nemen rond duurzaam beheer van hulpbronnen. Wat zijn de opties en motivaties van mensen en hoe komen we tot een lange termijn aanpak? Dit is waar ik me graag voor wil inzetten.

Ingvild heeft een achtergrond in culturele antropologie en milieuwetenschappen. Het grootste deel van haar loopbaan heeft ze gewerkt aan internationaal kust- en zeebeheer, ook bij het Wereld Natuur Fonds. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan in het opzetten en uitvoeren van projecten ten behoeve van natuurbescherming en natuurherstel.