Remmelt Kielstra


Werkgroep Utrechtse Heuvelrug

Remmelt Kielstra is sinds 2020 lid van de Partij voor de Dieren. Sinds 2014 woont hij in Driebergen en geniet hij iedere dag van de mooie natuur die de Heuvelrug te bieden heeft. Met de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug wil hij zich actief inzetten voor deze groene gemeente.

Remmelt studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2015 behaalde hij zijn eerstegraads lesbevoegdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Op het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam doceert hij filosofie en big history. Op de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is hij docent politieke filosofie en vakdidacticus.


We leven niet op de aarde, maar we leven met de aarde. Dat betekent dat we niet op de Heuvelrug, maar met de Heuvelrug wonen. Dat vraagt om een andere politiek. Een politiek die niet alleen gaat over mensen, maar ook over dieren en natuur. De Partij voor de Dieren is daarom onmisbaar in onze gemeente. Alleen zo zijn we ervan verzekerd dat dieren en natuur een stem krijgen in onze gemeente.

Gerelateerd

Lokale werkgroep Utrechtse Heuvelrug Partij voor de Dieren dient ziens­wijze in

ontwerpbesluit omge­vings­ver­gunning Nieuwe Steeg 6 in Leersum

Begin juli 2022 was de fractie van de Partij voor de Dieren één van de indieners van de motie over de aanvraag voor uitbreiding van de veehouderij aan de Nieuwe Steeg in Leersum. In deze motie verzochten de indieners het college om geen vergunning totdat aan bepaalde aanvullende voorwaarden was voldaan.4 juli 2022 werd de motie met overtuigende meerderheid van 25 stemmen door de Raad aangenomen. T...

Nieuws