Remmelt Kielstra


Commis­sielid

Remmelt Kielstra is sinds 2020 lid van de Partij voor de Dieren. Sinds 2014 woont hij in Driebergen en geniet hij iedere dag van de mooie natuur die de Heuvelrug te bieden heeft. Met de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug wil hij zich actief inzetten voor deze groene gemeente.

We leven niet op de aarde, maar we leven met de aarde. Dat betekent dat we niet op de Heuvelrug, maar met de Heuvelrug wonen. Dat vraagt om een andere politiek. Een politiek die niet alleen gaat over mensen, maar ook over dieren en natuur. De Partij voor de Dieren is daarom onmisbaar in onze gemeente. Alleen zo zijn we ervan verzekerd dat dieren en natuur een stem krijgen in onze gemeente.

Remmelt studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2015 behaalde hij zijn eerstegraads lesbevoegdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Op het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam doceert hij filosofie en big history. Op de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie is hij docent politieke filosofie en vakdidacticus.

Gerelateerd

Leerzame avond over bomen & bos (en raven)

PvdD Café Bomen, bomen, bomen!

Woensdagavond 20 maart was het weer een zeer mooie, gezellige en leerzame avond tijdens ons PvdD Café Bomen, bomen, bomen! Commissielid Remmelt Kielstra informeerde het publiek over de voortgang van het nieuw te ontwikkelen gemeentelijke bomenbeleid. Annelies Henstra, auteur van het boek 'Boswerk - over het verlies van bomen en bos in Nederland' nam ons mee naar de familie raven hoog in de bomen v...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws