Vragen over bescherming vleer­muizen bij isoleren van huizen


Open Agenda Avond van de Raad Ruimte donderdag 5 oktober 2023

Indiendatum: 28 sep. 2023

Vragen over bescherming vleermuizen bij isoleren n.a.v. memo beantwoording technische vragen beeldvormende avond Routekaart Duurzaamheid 14 september

Tijdens de beeldvormende vergadering over het programma Samen Duurzaam Doen stelde de Partij voor de Dieren vragen over het soortenmanagementplan (SMP) voor de bescherming van vleermuizen bij isoleren van huizen. In het daaropvolgende memo werd verwezen naar de raadsinformatiebrief van 21-12-2021:

https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/720897

1. In de RIB wordt verwezen naar het zogeheten pre-soortenmanagementplan (pre-SMP). Zo’n pre-soortenmanagementplan is twee jaar geldig wegens het twee jaar durende onderzoek dat nodig is voor een soortenmanagementplan. De RIB is van bijna twee jaar geleden. In welkcstadium bevindt het soortenmanagementplan zich nu?


2. Bij het pre-soortenmanagementplan behoort de maatregel dat er zonder ontheffing isolatiewerkzaamheden mogen worden uitgevoerd mits er sprake is van ‘natuurvriendelijk isoleren’. Daaronder valt:

  1. het vleermuisvrij maken van de spouwen;
  2. vleermuiswerende maatregelen mogen alleen in het voorjaar en najaar uitgevoerd worden. Toch worden er het hele jaar door huizen geïsoleerd. Dit kan volgens het pre-SMP alleen als het aantal geïsoleerde woningen binnen een wijk niet boven de 30% komt. Hoe ziet de gemeente hierop toe?

3. Uit het SMP moet blijken voor welke wijken er een ontheffing komt. Tot die tijd wordt ergewerkt volgens het pre-SMP. Betekent dit dat het pre-SMP voor alle huizen in de gemeente van toepassing is?

4. Welke beschermende maatregelen zijn er reeds getroffen voor de instandhouding van de vleermuis? Welke maatregelen gaan er nog komen?

Interessant voor jou

Vragen n.a.v. memo “Inzet dieren bij evenementen (toezegging nr. 76)”

Lees verder

Vragen over zonnevelden Amerongwetering en Overberg

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer