Goed bezocht PvdD Café over bomen­beleid en Henscho­termeer


Nieuwe uitba­ters­plannen Henscho­termeer maken inwoners en belang­heb­benden ongerust

19 oktober 2023

Woensdagavond hield Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug weer een goed bezocht PvdD Café. Ditmaal in De Cultuurhoek in Driebergen-Rijsenburg. Voorafgaand aan het hoofdonderwerp 'Henschotermeer' vertelde raadslid Jolande Kors over de gemeentelijke plannen voor een nieuw bomenbeleid. Aansluitend lichtte Jesseka Batteau, PvdD statenlid Utrecht én kandidaatlid voor de Tweede Kamer, de plannen toe voor het Henschotermeer, die de exploitant heeft neergelegd bij de gemeente Woudenberg.


Het was een avond met veel interactie. Behoud van bomen en natuur gaan de mensen aan het hart, bleek deze avond wel. De bezoekers aan het Café stelden de sprekers volop vragen. Op verzoek van velen plaatsen we hieronder meer informatie over beide onderwerpen.

Gemeentelijk bomenbeleid: bomenverordening en herplantregeling

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt er gewerkt met een bomenverordening en herplantregeling (deze vind je hier). Hiermee regelt de gemeente het bomenbeheer en beleid. De bomenverordening heeft betrekking op alle bomen binnen de bebouwde kom. In totaal gaat het over zo’n 48.000 bomen, waarvan 37.000 straat- en laanbomen en 11.000 bomen aan de bosranden. Dat zijn bijna evenveel bomen als inwoners! De verordening gaat dus niet over de bossen en natuurgebieden. De huidige bomenverordening is sterk aan verandering toe. Zo focust de huidige verordening zich vooral op deregulering en veel minder op bescherming en onderhoud van bomen. Met andere woorden, het regelt vooral de vergunningen voor kapaanvragen. En dat is jammer, want het document kan zoveel meer zijn!


In de raadsbrede afspraak is het volgende opgenomen: ‘De gemeente wordt de komende vier jaar groener en we stellen nog dit jaar vast wat we daarvoor gaan doen in een integrale aanpak over biodiversiteit, bomenbeleid, hittestress, klimaatadaptatie, groene daken en het beheer van de openbare ruimte’. Om dit ook gedaan te krijgen en vast te leggen in ons bomenbeleid hebben wij vorig jaar het college verzocht om z.s.m. te beginnen met de actualisatie van de bomenverordening.
Dit amendement is aangenomen en onze gemeente is aan de slag gegaan met de actualisering van het bomenbeleid. De laatste – inhoudelijke - actualisatie van de bomenverordening is immers bijna 10 jaar geleden. Het bomenadviesbureau IdVerde is voor onze gemeente aan de slag gegaan en heeft enkele weken geleden onderzoek gedaan in onze gemeente en gevraagd naar de opinie van inwoners van de UH. Meer dan 690 mensen hebben deelgenomen aan de enquête. Maar liefst 70% van onze inwoners ziet liever een boom voor zijn deur dan een parkeerplaats. 80% vindt dat bijzondere bomen extra bescherming verdienen. En 60% is van mening dat er bij kap twee bomen herplant moeten worden.

Klik hier voor de presentatie van Idverde over Bomenbeleid en Bomenverordening.

En dat stemt positief! Bomen vormen tenslotte de pracht en praal van onze gemeente en zijn bovendien cruciaal in onze strijd tegen klimaatverandering en het tegengaan van hittestress. Of zoals Annelies Henstra van de stichting Broekhuizerlaan het verwoordt: ‘Het zijn onze paraplu’s als het regent, onze parasols als de zon schijnt, onze airconditioners als het heet is,onze windschermen als het waait.’


Bomen zijn ook de huizen van dieren. Ze zijn cruciaal in het versterken en herstellen van de biodiversiteit – ook die ene boom in de tuin van een particulier. Iedere boom verdient in onze ogen daarom bescherming. De Partij voor de Dieren is daarom een werkgroep begonnen met als doel een sterke ‘bomenvisie’ te formuleren om de raad ervan te overtuigen dat een boom meer is dan ‘houtopstand met een dwarsomtrek van minimaal 94 centimeter’. Een boom is een levend wezen met een eigen plek in het ecosysteem en eigen boombehoeftes zoals genoeg plek om te groeien en niet teveel verstening en verbouwing rondom de boom.

In februari 2024 zal de gemeente met een nieuw beleidsvoorstel komen. Als Partij voor de Dieren zullen wij ons hard maken voor de volgende zaken:

  • Geef bomen een eigen bestaansrecht. Bomen zijn cruciaal voor al het leven en verdienen goed onderhoud en bescherming;
  • Kapvergunning is NEE, tenzij i.p.v. JA, tenzij;
  • Bouwen doen we natuurinclusief en we houden rekening met de leeftijd van bomen bij het bouwen en aanplanten;
  • We zetten beter in op onderhoud en behoud. Herplant is echt een laatste optie.


Denk met ons mee!


In de tussentijd vernemen wij graag jullie input!

Welke drie punten willen jullie terugzien in het nieuwe bomenbeleid? Mail je drie punten vóór 1 december naar:

utrechtseheuvelrug@partijvoordedieren.nl (t.a.v. Remmelt Kielstra)

Bescherm het Henschotermeer

Onder de titel 'Bescherm het Henschotermeer!' lichtte Jesseka Batteau toe wat de geschiedenis is van het Henschotermeer en hoe de afgelopen jaren er veel ophef is ontstaan over de privatisering en ontwikkelingsplannen voor het Henschotermeer.

In haar presentatie 'Bescherm het Henschotermeer'vind je een schets van deze historie, de privatisering, de uitbatersplannen en het almaar groeiende verzet.

Groeiend verzet 2023

Deze zomer werd door de uitbater een verzoek tot wijziging bestemmingsplan aangevraagd bij gemeente Woudenberg. Wat daarin opvalt:
• Grote gebouwen: restaurant, strandhoreca, expositieruimte met toren, evenementenhal
• Regels voor evenementen: 20 dagen + 3 dagen A categorie evenement per jaar
• Tijdelijke bebouwing: strandstoelen, parasols etc (8 maanden per jaar); 1000m2 voor evenementen
• Jaarrond recreatie; seizoensverlengend; toegang na zonsondergang


Zienswijze werkgroep Woudenberg


Op 17 oktober heeft werkgroep Woudenberg van Partij voor de Dieren een ‘zienswijze’ ingediend. Je vindt deze zienswijze hier.

De essentie ervan is:

1. nog meer toename recreatiedruk, verkeer en uitstoot

2. noodzaak plannen niet aangetoond

3. beleving van bezoekers, natuurlijke uitstraling en natuurwaarden (flora en fauna) niet opofferen voor de belangen van 1 ondernemer

4. Plannen zijn niet in samenhang met verhuizing YMCA en evenementenhal (Utrechtse Heuvelrug) beoordeeld

5. natuuronderzoek achterhaald en niet geactualiseerd.

Verzoek aan gemeenteraad Woudenberg om aanvraag af te wijzen.


Wil je de hele presentatie van Jesseka Batteau nog eens bekijken? Bekijk dan hier het PDF-bestand: Presentatie Bescherm het Henschotermeer


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Welke 3 punten wil jij terugzien in het nieuwe bomenbeleid van Utrechtse Heuvelrug?

Update: reactie-termijn is verlengd tot 1 december 2023 Een boom, is dat een ‘houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsom...

Lees verder

Hoe krijg ik iets op de politieke agenda van Utrechtse Heuvelrug?

Regelmatig krijgen wij in gesprekken met inwoners de vraag hoe je aandacht kunt vragen voor een bepaald onderwerp dat speelt ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief