Motie Bestem­mingsplan Wouden­berg­seweg 92a Maars­bergen


24 maart 2023

Motie Bestemmingsplan Woudenbergseweg 92a Maarsbergen

De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bijeen op 23 maart 2023,


Constaterende dat:

  • de gebouwen op de Woudenbergseweg 92a te Maarsbergen vaste rust- en verblijfplaatsen vormen voor de kerkuil, steenmarter en zwarte roodstaart
  • werkzaamheden op deze locatie deze rust- en verblijfplaatsen zal doen laten verdwijnen
  • de kerkuil, steenmarter en zwarte roodstaart beschermde diersoorten zijnOverwegende dat:

  • de gemeente Utrechtse Heuvelrug er trots op is leefgebied te zijn van bijzondere dieren als de kerkuil, zwarte roodstaart en steenmarter
  • de kerkuil een broed- en rustseizoen heeft van omstreeks februari tot ver in het najaar en de voortplantings- en rustperiode van de steenmarter de periode van september t/m maart omvat
  • werkzaamheden ter plaatse de rust- en broedplaatsen van deze dieren ernstig zullen verstoren
  • een eventuele ontheffing van de Wet Natuurbescherming ertoe zal leiden dat de provincie maatregelen voorschrijft die tot doel hebben de rust- en verblijfplaatsen zo min mogelijk te verstoren
  • extra mitigerende maatregelen zoals hieronder beschreven ertoe kunnen leiden dat de dieren niet verstoord zullen worden
  • wij als gemeenteraad niet blind zouden moeten varen op onderzoeken in opdracht van de provincie, maar hier een eigen controlerende en maatgevende taak hebben.

Roept het college op:

Om de initiatiefnemer te verzoeken extra mitigerende maatregelen te nemen met als doel het functionele leefgebied van de aanwezige beschermde diersoorten niet te verstoren. Voor elke verblijfplaats die aangetast wordt zullen er meerdere (meer dan 3) nieuwe verblijfplaatsen aangeboden worden. Om het behoud van het leefgebied van kerkuil, steenmarter en zwarte roodstaart te garanderen zal er een maximale inspanning worden geleverd uitgaande van beproefde maatregelen.


Partij voor de Dieren:

Jolande Kors

Remmelt Kielstra


OPEN:

Koos de Bruijn

Goof Lindijer


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, OPEN

Tegen

SGP, VVD, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66