Motie Geen scheer­mes­draad of NATO prik­kel­draad in een woon­om­geving


20 april 2023

Update: op 11 mei stelden we aanvullende vragen n.a.v. de motie van 20 april jl. Kijk deze hier.

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op donderdag 20 april 2023,

We stellen vast dat

 • landgoed Dennenburg in Driebergen, een publiek toegankelijke pad langs het landgoed en de aangrenzende ecologische zone één aansluitend gebied zijn;
 • bovengenoemde gebieden onderdeel zijn van Natuur Netwerk Nederland;
 • omwonenden aangeven dat er veelvuldig verkeer is van kleine dieren tussen het landgoed en de ecologische zone, o.a. marters;
 • op het landgoed over en lengte van meer dan 200 meter, grenzend aan het publiek toegankelijke pad, scheermesdraad of NATO prikkeldraad op de grond is gelegd ter afsluiting;
 • mensen en dieren die in dit scheermesdraad verstrikt raken en daarna proberen los te komen,
 • zichzelf nog dieper snijden;
 • bij de verkoop gewaarschuwd wordt dat scheermesdraad dodelijk kan zijn;
 • omwonenden scheermesdraad in hun woonomgeving als zeer confronterend en onveilig ervaren.

We vinden dat

 • scheermesdraad niet op deze manier in een woonomgeving mag worden toegepast;
 • het gebruik van scheermesdraad zeer confronterend en onveilig overkomt;
 • scheermesdraad op de grond ronduit gevaarlijk is voor mensen en dieren die leven in het gebied.
 • Het landgoed binnen het Natuur Netwerk Nederland volledig geïsoleerd is komen te liggen door én het nieuwe hek, waardoor groot wild én klein wild nu geen toegang meer heeft.

We vragen het college om

 • te onderzoeken of scheermesdraad in strijd is met de wet/ en regelgeving op het gebied van natuurbescherming;
 • te onderzoeken of het mogelijk is op korte termijn het scheermesdraad op het landgoed te laten verwijderen;
 • te onderzoeken of een verbod op het gebruik van scheermesdraad in de gemeente mogelijk is;
 • indien een verbod mogelijk is, dit vast te leggen in de A.P.V. bij de eerstvolgende wijziging;
 • indien een verbod niet mogelijk is, te onderzoeken welke indirecte mogelijkheden er zijn om alsnog te komen tot eenzelfde resultaat.

De volgende partijen dienen deze motie vreemd aan de orde van de dag in:

Partij voor de Dieren - Paul Blom

D66 - Nicole Lolkema, Wim Cassee

BVHlokaal - Bram Brinkman

OPEN - Koos de Bruijn

CU - Tom Zoutewelle


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SGP, VVD, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Bestemmingsplan Woudenbergseweg 92a Maarsbergen

Lees verder

Vaststellen Omgevingsvisie: Amendement Woningbouw

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer