Amen­dement bij 'Vervolg methodiek duurzame opwek energie'


Raads­ver­ga­dering 14 december 2023

16 december 2023

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 14 december 2023, onder andere over het raadsvoorstel ‘Vervolg methodiek zonnevelden’ met nummer 2023-154.


We stellen vast dat:

• De gemeente in 2050 klimaatneutraal wil zijn

• De gemeente Utrechtse Heuvelrug zich gecommitteerd heeft voor 2030 0,088 TWh op te wekken met grootschalige opwek, en deze ambitie ook is opgenomen in de raadsbrede afspraken.

• Het college heeft besloten dat deze opwek met zonnevelden dient plaats te vinden.


Overwegende dat:

• Zonnevelden veel ruimte in beslag nemen en het Rijk adviseert verstandig om te gaan met de schaarse ruimte die we hebben.

• Windenergie de meest duurzame hernieuwbare energie oplevert

• Windenergie heel goed samen kan gaan met zonne-energie (de zon schijnt overdag, de wind waait vooral ’s avonds)

• Windmolens weinig ruimte innemen. Eén windmolen levert al gauw 5 megawatt op, genoeg voor 5000 huishoudens, dus ten opzichte van de huidige plannen een ruimtebesparing van 5 hectare aan zonnevelden


Besluit aan de voorgestelde beslissing toe te voegen:

• Windenergie toe te voegen aan de methodiek voor opwek van duurzame energie.


Partij voor de Dieren, Jolande Kors (namens Remmelt Kielstra)

OPEN Utrechtse Heuvelrug, Koos de Bruijn

CU, Tom Zoutewelle


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, OPEN

Tegen

SGP, VVD, BVH Lokaal, CDA, D66