Vragen over ontwik­ke­lingen rond het Henscho­termeer


Open Agenda Ruimte donderdag 16 november 2023

Indiendatum: 13 nov. 2023

Initiatief Jolande Kors (Partij voor de Dieren)

Het Henschotermeer wordt bedreigd. De gemeente Woudenberg heeft een ontwerpbesluit ontvangen en diverse zienswijzes daarop. De bezwarentermijn zal binnenkort starten en daarna is het een belopen race. Voor de gemeente UH lijkt er niets aan de hand te zijn, maar niets is minder waar. Op het deel dat binnen de gemeentegrenzen valt wordt een groots speelhal / evenementenhal onder de naam Schaapskooi gebouwd, de bebouwing wordt groter dan 1% dat is toegestaan. Van dagreactie naar ook nachtrecreatie met in de zomer grote (muziek) evenementen). Van een natuurgebied blijft niets meer over. Verpretparking vindt plaats.

https://www.ruimtelijkeplannen...

- Vraag aan college: wat is de reactie van college op ingezonden brieven van bezorgde inwoners (777 en 778), de antwoorden mogen ook schriftelijk worden doorgezet. Welke contacten heeft het college inzake het Henschotermeer? En welke mogelijkheden ziet het college om de plannen tegen te houden?

- volgens exploitant is er geen vergunning aanvraag nodig van de speelhal omdat het past binnen geldend bestemmingsplan bij UH. Wat is het standpunt van de fracties in deze? Beseffen alle fracties voldoende wat er dreigt te gebeuren bij het Henschotermeer? Hoe gaan wij ervoor zorgen dat het gebied een natuurgebied blijft dat voor iedereen toegankelijk blijft?

Statenlid Provincie Utrecht, Jesseka Batteau, tevens dossierhouder Henschotermeer, zal een toelichting geven welke risico's er voor onze gemeente zijn.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over het gebruik van Roundup

Lees verder

Vragen over bestuurlijke samenwerking n.a.v. motie Vierde Aanvliegroute Schiphol

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer