Vragen over het gebruik van Roundup


Open Agenda Ruimte donderdag 16 november 2023

Indiendatum: 13 nov. 2023

Ontvangen Motie gemeente Zwolle (dd 18 oktober) De natuur die je nu niet kapot maakt hoef je later niet te herstellen

Initiatief Jolande Kors (Partij voor de Dieren)

Het gebruik van roundup (het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) is bewezen schadelijk voor de gezondheid van zowel het bodemleven, de insecten – en dus de voedselketen van de vogels. Roundup is bovendien schadelijk voor de mensen die dit middel spuiten, hun leefomgeving (bodem/water/luchtkwaliteit) én het gewas.

De raad Zwolle heeft afgesproken een uitnodiging aan elke raad uit te doen om een soortelijk verbod in te voeren binnen de grenzen van de eigen gemeente. Vragen die wij hebben:

- Vraag aan college: heeft de gemeente zicht op welke gewasbeschermingsmiddelen in deze gemeente door de gemeente zelf en door andere landeigenaren worden gebruikt? Is er ook zicht op de impact van deze middelen op de natuur, biodiversiteit en gezondheid van de inwoners?

- Vraag aan fracties: zijn wij ertoe bereid om conform besluit gemeente Zwolle een soortgelijk verbod in te voeren? Wat zijn voors en tegens? Hoe kunnen we een dergelijk verbod realiseren?

Interessant voor jou

Hertenkampen verdwijnen op last van LNV-Minister Adema: hoe zit het in Utrechtse Heuvelrug?

Lees verder

Vragen over ontwikkelingen rond het Henschotermeer

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer