Standpunt Prijs­prikkel voor volume en frequentie restafval


23 december 2022

Consuminderen. De vervuiler betaalt. Zwerfafval bij bron aanpakken. Schone omgeving gezond voor mens en dier. Enkele kreten die van belang zijn bij het onderwerp diftar (een afkorting voor gedifferentieerde tarieven) ook wel prijsprikkel genoemd. Dit houdt in dat de afvalstoffenheffing voor huishoudens afhangt van de hoeveelheid restafval die zij aanbieden.

Als Partij voor de Dieren vinden we het belangrijk dat we de wegwerpmaatschappij ombuigen tot een maatschappij waarin geen afval meer bestaat, waarin we binnen de grenzen van de aarde leven en consumeren. En daar waar mensen niet mee willen helpen aan het voorkomen van de uitputting van de aarde vinden we dat deze mensen meer moeten betalen.

Milieustraat goed toegankelijk

We vinden het belangrijk dat de milieustraat goed toegankelijk is. De milieustraat is 8 keer per jaar gratis op afspraak per huishouden. In de praktijk blijkt dit voor merendeel van de inwoners voldoende te zijn. Indien het niet voldoende is kan tegen betaling afval worden opgehaald of worden bezorgd (ook op afspraak). Er zijn enthousiaste medewerkers aanwezig om te helpen indien nodig.

Vervuiler betaalt

De prijsprikkel gaat over het restafval dat overblijft na scheiding. Afval dat niet bestaat uit plastics en blik, geen glas of papier betreft, geen batterijen of elektronica, geen hout, tuinafval etc. Steeds meer afval is te scheiden en kan hergebruikt worden. Het ultieme doel is dat er geen afval meer bestaat. Of omdat we consuminderen en verpakkingen biobased zijn of omdat afval nieuwe grondstof is. Zolang er nog restafval bestaat, willen we dat de vervuiler betaalt. Kijkend naar ervaringen van andere gemeenten steunen wij de variant waarin betaald wordt op basis van volume en frequentie: het aantal keren dat een bepaalde type kliko of een zak bij een ondergrondse kliko wordt aangeboden, bepaalt wat een huishouden betaalt. Hoe meer afval gescheiden wordt hoe minder betaald hoeft te worden.

Moties

Er is een aantal moties ingediend en we hebben als volgt gestemd:

Gemiddeld variabel tarief: voor. We vinden het belangrijk dat de verdeling vast - variabel in juiste verhouding is. Na evaluatie kunnen we kijken of de verdeling anders moet worden. We beginnen met een gemiddeld tarief. Aangenomen.

Evaluatie na twee jaar: voor. Al het gemeentelijke beleid moet periode geƫvalueerd worden. Niet alleen pas na twee jaar maar ook tussentijds zodat we tijdig kunnen bijsturen. Aangenomen

Van afvalbeleid naar circulair beleid: voor. We vinden het belangrijk dat we afval als grondstof gaan zien, dat vraagt ander beleid dan het bekende afvalbeleid. Deze motie is niet aangenomen.

Provinciale Verkiezingen als inspraakronde: tegen. De provinciale verkiezingen gaan over de provincie niet over de gemeente. We vinden dat we onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen als gemeente. Daarnaast heeft er afgelopen jaren voldoende participatie plaatsgevonden op dit onderwerp. Niet aangenomen.

Sociale correctie bepaalde doelgroepen: tegen. We vinden het belangrijk dat bepaalde groepen extra geholpen worden om goed te kunnen scheiden (bijvoorbeeld met veel medisch afval). Binnen deze gemeente zijn daar inmiddels al regelingen voor. In de motie stond dat ook inwoners met een inkomen tot 130% niet kunnen afvalscheiden. Hier zijn we het niet mee eens. Iedereen kan dat. Niet aangenomen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Stemverklaring zonneweides Overberg en Amerongen

Lees verder

Stemverklaring Beeldkwaliteitsplan Sportlaan 67 Driebergen

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer