Stem­ver­klaring Beeld­kwa­li­teitsplan Sportlaan 67 Drie­bergen


24 maart 2023

Voorzitter,

Politieke po√ęzie zo hebben wij het voorliggende beeldkwaliteitsplan gekenschetst.

Wat gaan we nu precies vaststellen? Onduidelijk is de status van het plan. Juridisch bindend of louter informatief?

Een plan waar het geweldig relaxed wonen is, midden in het bos, vol natuur, geen inkijk van buren, in alle rust, autoluw en waarschijnlijk zelfs autovrij, terwijl als we kijken naar de lego steentjes waarmee raadsleden geworsteld hebben om alles in te passen dan gaat het beeld er compleet anders uitzien. Al dan niet gestapeld, lijkt het meer op Olympia 2.0.

Wat betreft de aanvullende informatie over de milieuverontreiniging. Omliggende percelen zijn ernstig vervuild. Miraculeus stopt de verontreiniging bij de perceelovergang en zijn de te ontwikkelen locaties voldoende schoon genoeg om te ontwikkelen.

Partij voor de Dieren heeft tegen het bovenliggende bestemmingsplan gestemd en zal ook niet instemmen met het beeldkwaliteitsplan.

Dank u wel.

Paul Blom

Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Standpunt Prijsprikkel voor volume en frequentie restafval

Lees verder

Terugblik Partij voor de Dieren 2022

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer