Stem­ver­klaring zonne­weides Overberg en Amerongen


21 december 2022

Op 12 december hebben we ons oordeel kunnen geven. Deze hoort integraal bij onze stemverklaring. We stemmen als 1 van de weinige partijen tegen de komst van deze velden. Ja we zijn groot voorstander van duurzame energie, af van de fossiele brandstoffen. en Ja we zijn voor behoorlijk bestuur. Een bestuur dat nadenkt, op basis van actuele inzichten strategisch handelt, besluiten neemt dat voor inwoners en bewoners het beste is, voor mens, dier en natuur. Nee, deze initiatieven zijn niet goed voor mens, dier en natuur.

Door gebrek aan duidelijke besluitvorming en duidelijke strategische keuzes worden daken vol groen gelegd en wordt kostbaar groen vol kunststof gebouwd. De omgekeerde wereld door gebrek aan een duidelijke omgevingsvisie voor binnen en buiten de rode contouren. Politieke statements ter voorbereiding op een raadsbreed en een uitvoeringsprogramma die blijkbaar tot verschillende uitkomsten kunnen leiden. Partijen die zich verplicht voelen te houden aan een afwegingskader waaraan de twee initiatieven zelf onvoldoende voldoen.

Zoals op de website van de Rijksoverheid staat vermeld en in het klimaatakkoord is vastgelegd kijken betrokken partijen eerst op zonnepanelen op gebouwen gelegd kunnen worden. Daarna pas op ongebruikte terreinen in bebouwd gebied. Buiten de bebouwde kom wordt er gekeken naar gecombineerde functies, bijvoorbeeld zonnepanelen in bermen langs spoor- en autowegen. Deze zonneladder moet juist voorkomen dat zonnepanelen op landbouw- en natuurgrond gelegd worden als dat niet nodig is. Wij zijn van mening dat dat in deze gemeente nog lang niet nodig is. Er zijn voldoende alternatieven.

Wij willen dat de zonneladder uit het klimaatakkoord ook hier wordt toegepast. Wij willen dat het aanleggen van zonnevelden op duurzame grond wordt uitgesloten zolang niet het overgrote deel van het beschikbare en daartoe geschikte dakoppervlak is voorzien van zonnepanelen.

Kijkend naar de ingediende moties hebben wij als volgt gestemd:

Scheiding omgevingsfonds in 2 delen: voor. wij vinden het belangrijk dat het omgevingsfonds goed wordt besteed. Belangrijk aldus dat zowel inwoners van Amerongen als inwoners van Overberg daar goed in mee kunnen praten en in hun directe omgeving verbeteringen kunnen doorvoeren

Overhevelen van financiële middelen uit het omgevingsfonds naar omwonendenregeling: tegen. wij vinden het belangrijk dat de middelen direct ten goede komt aan de omgeving. Niet alleen mens maar ook natuur en dier zullen schade ervaren door de komst van deze twee velden.

Circulaire en pfas-vrije zonnepanelen: voor. We vinden het belangrijk dat de zonnepanelen maximaal duurzaam zijn en niet de gezondheid door materiaalkeuze verslechteren. Door circulair en pfas vrije panelen te plaatsen wordt de gezondheid van mens en dier in ieder geval op deze wijze beschermd

Evaluatie afwegingskader: tegen. We willen in een evaluatie niet op voorhand al sturen naar de belangrijkste thema’s voor een geactualiseerd kader. We moeten eerst integraal evalueren en uitkomsten meenemen in onder meer de omgevingsvisie.

Geheimhouding financiële bijdrages: voor. We zijn voor maximale transparantie ook al begrijpen we dat ook een ondernemer bepaalde bescherming nodig heeft.

Jolande Kors

Raadslid Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Oordeel zonneweides Overberg en Amerongen

Lees verder

Standpunt Prijsprikkel voor volume en frequentie restafval

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer