Afval bestaat niet


Wat wij weggooien is vaak nog om te zetten in iets nuttigs. Utrechtse Heuvelrug neemt daarom maatregelen om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Dit kan door afval gescheiden in te zamelen in combinatie met gedifferentieerde tarieven waarbij de vervuiler het meest betaalt. Ook zorgen we voor een zo hoogwaardig mogelijke verwerking van het afval.
 • Afvalscheiding en hergebruik wordt voor inwoners zo eenvoudig mogelijk gemaakt onder ander door verruiming van openingstijden van de milieustraat en de toegankelijkheid met de (bak)fiets te bevorderen, door bakken voor gescheiden afvalinzameling op loopafstand van woningen te plaatsen en door het stimuleren van compostering en wormenhotels.

 • Er wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Bij de verwerking van het afval wordt de afvalverwerker met het hoogste rendement in hergebruik geselecteerd.

 • De vervuiler betaalt: inwoners en bedrijven die veel afval hebben betalen meer dan degenen die minder afval hebben en goed recyclen. Inwoners en bedrijven die minder grondstoffen gebruiken, beter scheiden en zwerfafval aanpakken worden beloond. Er komt meer handhaving en hogere boetes op illegale dump.

 • Waar mensen samenkomen, ontstaat afval. De gemeente stimuleert scholen, winkels, markten en evenementen om afvalvrij te worden, onder andere door voorlichting en eisen in subsidie- en vergunningsvoorwaarden.

 • Het gebruik van wegwerpplastic wordt snel afgebouwd. De gemeente stopt met het gebruik ervan en speelt een co√∂rdinerende rol bij de invoering van duurzame alternatieven.

 • Naast het verbod op het oplaten van (wens)ballonnen wordt het verspreiden van confetti en serpentine in de buitenlucht en in de natuur verboden.

 • Papierverspilling gaan we tegen. Bewoners ontvangen alleen nog ongeadresseerde reclamefolders als zij hier zelf met een ja-ja-sticker of een ja-nee-sticker om vragen.

 • De gemeente stimuleert luierrecycling en informeert gebruikers van luiers en incontinentiemateriaal over wasbare alternatieven.

 • De gemeente ondersteunt betrokken inwoners in het schoonhouden van hun eigen buurt door het beschikbaar stellen van afvalknijpers, handschoenen, vuilniszakken, adoptieprullenbakken en door het ophalen van verzameld zwerfvuil. De gemeente organiseert een jaarlijkse straatopruimdag.

 • Daarnaast pleit Utrechtse Heuvelrug voor de invoering van statiegeld op nog meer producten, en voor een grotere verantwoordelijkheid van producenten en verkopers om zwerfafval te voorkomen. Er komen meer rookvrije zones en er komt een publiekscampagne om de verspreiding van peuken tegen te gaan.

 • Bedrijven worden binnen een grotere straal rondom hun zaak verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfafval dan de huidige 25 meter. Daarnaast betreft deze opruimverplichting niet alleen meer afval dat aantoonbaar door de winkelier is verkocht.

 • De gemeente gaat in de eigen bedrijfsvoering ervaring op doen met het principe betalen voor gebruik in plaats van betalen voor bezit.

Het standpunt Afval bestaat niet is onderdeel van: Economie en bedrijvigheid