Waarom PvdD voor invoering van prijs­prikkel restafval is


Raads­ver­ga­dering 19 december 2022

23 december 2022

Als Partij voor de Dieren vinden we het belangrijk dat we de wegwerpmaatschappij ombuigen tot een maatschappij waarin geen afval meer bestaat, waarin we binnen de grenzen van de aarde leven en consumeren. De raad heeft op 19 december 2022 gekozen voor invoering van een prijsprikkel om restafval te verminderen in onze gemeente. Lees hier ons standpunt over de invoering van een prijsprikkel en hoe wij 19 december 2022 gestemd hebben