Amen­dement Kiezen voor scenario 2


Invoering prijs­prikkel restafval

21 december 2022

De raad gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen 19 december 2022 voor het behandelen van het raadsvoorstel Invoering prijsprikkel restafval;

We stellen vast dat de raad gevraagd wordt een keuze te maken uit vier scenario’s m.b.t. een prijsprikkel voor restafval.

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

  • Een prijsprikkel een rechtvaardig instrument is voor het terugdringen van restafval volgens het principe de vervuiler betaalt;
  • Met scenario 2, 3 en 4 de doelstelling 100 kg restafval naar verwachting wordt gehaald;
  • Scenario 2 een eerlijke verdeling van kosten heeft;
  • Scenario 2 financieel voordelig is voor inwoners met minder restafval;
  • Scenario 2 de beste verhouding heeft tussen effectiviteit (afname kilo’s restafval) en eenmalige en structurele financiële lasten voor onze inwoners.


Besluit:

Beslispunt 2 als volgt te wijzigen:

te kiezen voor scenario 2.Gijsbert Doornenbal – SGP

Jolande Kors – Partij voor de Dieren

Kees Notenboom – BVHLokaal

Tom Zoutewelle - CU


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SGP, BVH Lokaal, ChristenUnie, OPEN, D66

Tegen

VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Geen verhoging OZB niet woningen eigenaren

Lees verder

Motie Veilig fietsen in het buitengebied Wijk bij Duurstede – Utrechtse Heuvelrug

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer