Waarom maan­de­lijkse CleanUps? Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug


4 mei 2022

Utrechtse Heuvelrug - Elke eerste zaterdag van de maand gaat het team van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug op pad met afvalzak en afvalprikker om onze gemeente een stukje schoner te maken. Zwerfafval is een lokaal probleem, maar zeker ook wereldwijd. Veel zwerfafval komt terecht in de natuur en in rivieren en vervuilt zo uiteindelijk ook de zeeën en oceanen. De Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug meent dat juist in onze eigen woonomgeving, in en rond Utrechtse Heuvelrug, we met vereende krachten het grote verschil kunnen maken. Problemen zoals vervuiling door zwerfafval kunnen we samen oplossen.

Zwerfafval tegengaan
De Partij voor de Dieren wil zwerfafval en 'plastic soep' in oceanen tegengaan bij de bron: door het gebruik van wegwerp plastic en verpakkingsmateriaal terug te dringen. Ook pleit de partij voor de invoering van statiegeld op nog meer producten. Statiegeld helpt: in landen waar statiegeld op blikjes en plastic wordt geheven, vind je ze nauwelijks meer terug op straat of in het milieu.

Afval bestaat niet
Wat wij weggooien is vaak nog om te zetten in iets nuttigs. Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug wil daarom meer maatregelen om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Dit kan door afval gescheiden in te zamelen in combinatie met gedifferentieerde tarieven waarbij de vervuiler het meest betaalt. Ook wil de partij zorgen voor een zo hoogwaardig mogelijke verwerking van het afval. Zij pleit voor zoveel mogelijk hergebruik om vervuiling tegen te gaan. De komende vier jaar gaat Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug met deze en andere punten aan de slag om afval binnen de gemeente terug te dringen.

Waarom maandelijkse CleanUps
Partij voor de Dieren blijft daarbij ook de maandelijkse CleanUps voortzetten in de gemeente. Door zwerfafval op te ruimen wordt voorkomen dat het wordt versnipperd bij het maaien van gemeentelijk groen. Ook wordt voorkomen dat vervuiling door zwerfafval ten koste gaat van mens, dier en natuur. Bovendien zijn de CleanUps, die Partij voor de Dieren ook in de winkelcentra doet , een ideale gelegenheid om met de inwoners in gesprek te gaan en te horen wat er bij hen speelt.

Meer weten over ons standpunt over afval:
https://utrechtseheuvelrug.partijvoordedieren.nl/standpunten/afval-bestaat-niet