Verlaag de maxi­mum­snelheid op provin­ciale wegen voor natuur en welzijn


2 juni 2022

Utrechtse Heuvelrug - Met verlaging van de maximale snelheid op de provinciale wegen N225, N226 en N227 in onze gemeente is er natuurwinst en meer veiligheid te behalen. Dit bepleit de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug. In het symposium “Heuvelrug in goede banen” werd in 2020 al gemeld dat een verlaging van de maximumsnelheid op de provinciale wegen naar 60 kilometer per uur veiliger is voor de weggebruikers en beter voor de gezondheid en leefbaarheid van alle inwoners van onze gemeente. Met elke kilometer die een auto harder gaat, neemt het risico op ernstig letsel bij een voetganger, fietser of dier bij een aanrijding toe.

Daarnaast zal een verlaging van de maximumsnelheid schadelijke stikstofuitstoot terugdringen en vermindering van stikstofneerslag op natuuroppervlak en vermindering van geluidsoverlast betekenen, bepleit Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug. Met het Schone Lucht Akkoord dat dit jaar door Gemeente Utrechtse Heuvelrug is ondertekend is het verlagen van de maximum snelheid een logische stap om vervolg te geven aan dit akkoord.

Aangereden dieren
Onderzoek uit 2020 toonde aan dat er in Europa jaarlijks zo’n 194 miljoen vogels en 29 miljoen zoogdieren worden doodgereden. Binnen onze gemeente is stichting Valwild verantwoordelijk voor de afhandeling en registratie van aangereden (grote hoef-) dieren in de provincie Utrecht, zij registreerde in het laatste half jaar van 2021 alleen al 19 aanrijdingen van reeën. Van andere diersoorten worden helaas nog geen gegevens geregistreerd.

Balans leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid vinden
De Partij voor de Dieren wil een goede balans van leefbaarheid voor mensen en dieren, bereikbaarheid en veiligheid binnen onze gemeente. Met het verlagen van de maximum snelheid op de provinciale wegen van 80 naar 60 kilometer per uur en het verlagen van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 kilometer per uur kan een grote stap gemaakt worden richting die balans.

Sinds 2016 is dit al onderwerp van gesprek. Meerdere partijen in onze gemeente hadden het in het verkiezingsprogramma staan en dit is inmiddels het derde college dat zich hierover buigt. De Partij voor de Dieren roept daarom op: verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug en verlaag de snelheid op de wegen. Liever vandaag nog dan morgen!

Meer weten over wildaanrijdingen?
https://www.faunabeheereenheid...