Partij voor de Dieren wil urgentie in aanpak klimaat­ver­an­dering & ecolo­gische achter­uitgang


24 juni 2022

We zitten middenin een regelrechte klimaatcrisis, waarvan de allerzwaksten in onze samenleving richting de winter mogelijk ernstig de dupe worden a.g.v. energiearmoede. Het lijkt echter alsof een gevoel van urgentie ontbreekt in de huidige aanpak.

November 2020 nam de Raad een motie aan waarin het college wordt opgeroepen aan de slag te gaan met een Lokaal Klimaatakkoord. 2021 is een kwartiermaker aangesteld om voorbereidingen te treffen. Om te komen tot een ‘doe-akkoord’ is gekozen voor een organisch proces van onderaf. De kwartiermaker is in gesprek gegaan met (georganiseerde) inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in onze gemeente. Door de Covid-19-maatregelen was het minder makkelijk in gesprek te gaan met bewoners in de dorpen en is dit minder gebeurd dan de bedoeling was. Op basis van deze gesprekken is een aanpak via twee sporen opgesteld:

  • Het spoor ‘maatschappelijke organisaties en bedrijven’ die met elkaar het gesprek voeren over verduurzaming.

  • Het spoor ‘bewonerscampagne'. Het spoor bewonerscampagne bestaat uit een campagne waarin we bewoners oproepen zich te melden met duurzame initiatieven.

Inmiddels zijn we weer maanden verder, heeft de kwartiermaker de werkzaamheden afgerond en is een projectleider aangesteld die verder uitvoering gaat geven aan de twee sporen.

Ondertussen:

  • Is het oorlog in Oekraïne, waar ook onze gemeente de directe gevolgen heeft ervaren in de vorm van opvang van vluchtelingen.

  • Heeft Rusland de gastoevoer naar Nederland afgesloten, waardoor energietarieven torenhoog gestegen zijn.

  • Geven klimaatwetenschappers aan dat de de doelstelling om de opwarming van de Aarde te beperken tot 1,5 graad niet meer haalbaar is.

  • Heeft Minister van Stikstof, Christianne van der Wal, haar plannen bekend gemaakt. Voor Utrechtse Heuvelrug, onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, geldt een mogelijke reductie van stikstof van 70-95%.

  • Laat Klimaatminister Rob Jetten lde kolencentrales weer op vol vermogen draaien. De door de rechter bevestigde klimaatdoelen raken hierdoor steeds verder uit zicht.

  • Maken boeren zich ondertussen grote zorgen over hun toekomst en zijn voornemens de samenleving te ontwrichten met acties.

  • Gaan we in Utrechtse Heuvelrug het gesprek aan met organisaties en starten we een bewonerscampagne.

Partij voor de Dieren wil dat we als gemeente de urgentie van het probleem erkennen er daarnaar gaan handelen. Daarom dienen we samen met een aantal andere partijen in de raadsvergadering van 4 juli de motie urgentie aanpak klimaatverandering & ecologische achteruitgang in.

Lees hier de tekst van de motie: https://heuvelrug.notubiz.nl/d...

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief