Stem­ver­klaring Samen Duurzaam Doen, Route­kaart 2023-2030


Raads­ver­ga­dering donderdag 21 september 2023

22 september 2023

Voorzitter,

De energietransitie omarmen wij per definitie, wat ons betreft zou deze zelfs mogelijk versnellen (65% in 2030). Fossiele energie is passé. En lokale opwekking van duurzame energie is de toekomst van morgen of eigenlijk het heden. We zijn dan ook blij dat het college serieus aan de slag is en er een routekaart is opgesteld, waarbij ook een beroep gedaan wordt op onze inwoners, bedrijfsleven en andere betrokkenen, elkaar helpen, samen doen, participatie. Ook de doelgroepenaanpak en inzetten op andere vervoersmodaliteiten ondersteunen we van harte.

Wat ons echter bezighoudt, is dat de manier waarop deze bereikt lijkt te worden niet geheel onze steun kan krijgen. Zonnevelden op kostbare agrarische grond dichtbij natuurgebieden, windenergie is voor het college geen optie, alternatieve bronnen zoals biogas/mestvergisting en geothermie wel (met de nodige risico’s).

Er wordt in de routekaart gelukkig gesproken over eerst verminderen van het energieverbruik, onder meer door isoleren (met een risico voor het (onbewust) doden van vleermuizen en andere wezens die in spouwmuren leven). Wij hadden graag gezien dat eerder de zonneladder omarmd zou worden, dat windenergie een optie zou zijn, of een zonne lint langs wegen versneld zou worden. We zien dat RES concrete doelstellingen heeft en met het aangenomen AM hopelijk ook dit programma

Deze week hebben we in de fractie besproken hoe we moeten stemmen op deze routekaart. We hebben zelfs de routekaart nog gespiegeld aan onze eigen ambities om zeker te weten dat we de juiste keuzes maken. En ook vanavond vind ik het nog een ingewikkeld besluit dat we moeten nemen.


Jolande Kors,

RaadslidToelichting op besluitvorming

Donderdag 21 september 2023 was de besluitvorming over verduurzaming van de Utrechtse Heuvelrug. Veel respect voor het vele werk. Mooie plannen, helaas met een aantal showstoppers: zonneveld naast Natura2000; zonneveld op landbouwgrond; geen windenergie en biogas (mestvergisting). We hebben de nota vergeleken met hoofdstuk 1: Klimaat en energie van ons verkiezingsprogramma. De nota matchte helaas slechts 46%. Zie afbeeldingen hieronder.

I.c.m. bovengenoemde showstoppers, hebben we verdeeld gestemd. De gemeente is goed op weg. Dat hebben we willen benadrukken en daarom heeft Jolande voor gestemd. Niet ambitieus genoeg en de nodige showstoppers, daarom heeft Paul tegen gestemd.

Het mede door ons ingediende Amendement Overprogrammeren bij dit raadsvoorstel is tijdens deze Raadsvergadering aangenomen.