Roof­vo­gel­shows in Utrechtse Heuvelrug


Indiendatum: 28 apr. 2022

Koningsdag heeft deze week plaatsgevonden. Een dag waarop we feestelijk een verjaardag vieren, vol in oranje gekleed, rood-wit-blauw, rommelmarkten, gezang, muziek. Iedereen is vrij om te gaan en te staan waar men wil. Helaas geldt dat niet voor alle inwoners van onze gemeente. Niet voor de roofvogels en uilen die mee moeten werken aan de roofvogelshow tijdens Koningsdag.

Vragen aan het college / de wethouder:

  • Is de wethouder op de hoogte van de hiermee gepaard gaande dierenleed en weegt dit op tegen het menselijk vermaak?

  • Vindt de wethouder dat het subsidiëren van en/of het afgeven van een vergunning voor een roofvogelshow anno 2022 nog kan binnen onze gemeente?

  • Is de wethouder voornemens, om zoals ook andere gemeenten (zoals Den Haag, Utrecht) dit reeds verboden hebben, het inzetten van dieren voor menselijk vermaak vanaf heden te gaan verbieden?

Indiendatum: 28 apr. 2022
Antwoorddatum: 28 apr. 2022

Voorzitter,

Het is niet de bevoegdheid van de wethouder vergunningen voor evenementen af te geven, maar bevoegdheid van de burgemeester. Daarbij is het niet aan een wethouder of burgemeester om een eigen mening doorslaggevend te laten zijn voor het wel of niet toelaten van een roofvogelshow, want u gaat daar zelf over.

Er is geen subsidie aangevraagd dit jaar door de oranjevereniging van Doorn en er is dus ook geen subsidie verstrekt. Er is wel een evenementenvergunning aan de oranjevereniging verstrekt en dat gebeurt ieder jaar. Daaronder vallen allerlei activiteiten en er is dus geen aparte vergunning verleend voor het houden van de roofvogelshow. Is dus onderdeel geweest van de totale vergunningaanvraag.

Vergunning is verleend op basis van het beleid zoals door de raad is vastgesteld in onder andere de APV en beleidsstukken en zolang er voor het houden van een roofvogelshow geen wettelijke beperking is, opgenomen in de APV of in een eventueel evenementenbeleid is er voor onze organisatie op dit moment geen weigeringsgrond voor een dergelijke activiteit. Mocht uw raad vinden dat een activiteit als een roofvogelshow niet toelaatbaar is in onze gemeente, dan moet u raad dit in het lokale beleid, APV of lokale evenementenbeleid regelen. We weten dat op dit moment nagedacht wordt over de actualisatie van de APV, dus dat is het moment om dat te kunnen doen. Wijzigingen op dit vlak kunnen daarbij effecten hebben voor vergunningen die meerjarig zijn afgegeven. Deze moeten dan worden gewijzigd. In het geval van de vergunning van afgelopen Koningsdag speelt dat nu niet. Deze zijn mede vanwege ook andere aspecten dit jaar éénmalig afgegeven. Tot zover meneer de voorzitter