Vragen Jolande Kors over de wolf op de Heuvelrug


Indiendatum: 20 apr. 2023

Op 11 januari zijn in Amerongen twee schapen aangevallen. Een was zo ernstig verwond dat de dierenarts deze heeft moeten laten inslapen. De eerste reactie, dat de schapen door een wolf zijn aangevallen, is onlangs door DNA-analyse vastgesteld. De gedupeerde eigenaar van de betreffende schapen geeft in een krantenartikel aan dat de wolf hier niet hoort en dat de politiek hierin moet handelen.

De wolf hoort van origine in Nederland. De wolf is een Europees en nationaal wettelijk beschermd dier. Om verschillende redenen is de wolf weggegaan maar inmiddels leven verschillende populaties weer in Nederland. Doordat zijn leefgebied volgebouwd wordt, en zijn voedsel steeds schaarser wordt, beide geprovoceerd door de mens, is de wolf steeds vaker te vinden in de buurt van mensen en hun dieren. Het is belangrijk dat inwoners van deze gemeente goed geïnformeerd zijn over de wolf, zijn gewoontes en hoe samen te leven.

Naast het gegeven dat iedere dag veel meer dieren gedood worden door de mens dan door de wolf (vee-industrie, jacht, verkeersslachtoffers) en dat er veel meer schapen worden gedood door honden en vossen (jaarlijks 4000 tot 13.000; onlangs in Renswoude), is het van belang de juiste maatregelen te nemen zodat ook de wolf hier goed kan leven en de andere dieren worden beschermd.

Het landelijk beleid van de overheid is erop gericht om mens en wolf te laten samenleven.

  1. Welke maatregelen treft het college om inwoners goed te informeren over het samenleven met de wolf?

  2. Het feit dat dieren zo gedood worden is heftig en verdrietig. Eigenaren zijn wettelijk verplicht hun dieren te beschermen tegen roofdieren. Welke maatregelen treft het college om gewonde/dode dieren door de wolf te minimaliseren, om dieren op het erf te beschermen? Welke hulp/voorzieningen biedt het college aan eigenaren?

  3. Welke maatregelen treft het college om voor de wolf ook hier een veilig leefgebied te creëren/ te behouden?

  4. Welke betrokkenheid heeft het college bij (de actualisatie en uitvoering van) het interprovinciaal wolvenplan?


Interessant voor jou

Vragen met betrekking tot biodiversiteit en maaibeleid

Lees verder

Vragen over weer een roofvogelshow in Doorn tijdens Koningsdag

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer