Vragen over weer een roof­vo­gelshow in Doorn tijdens Koningsdag


Indiendatum: 20 apr. 2023

Koningsdag is een dag waarop we feestelijk een verjaardag vieren, vol in oranje gekleed, rood-wit-blauw, rommelmarkten, gezang, muziek. Iedereen is vrij om te gaan en te staan waar men wil. Helaas geldt dat niet voor roofvogels die ook dit jaar weer worden ingezet tijdens een roofvogelshow op Koningsdag in Doorn.

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het gebruik van dieren omwille van vermaak. Dieren zijn levende wezens, geen hebbedingen of productiemiddelen.
https://utrechtseheuvelrug.partijvoordedieren.nl/standpunten/geen-vermaak-ten-koste-van-dieren

Ook de Vogelbescherming is tegen het organiseren van roofvogelshows, omdat dit onaanvaardbare gevolgen kan hebben voor dierenwelzijn.
www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-roofvogelshows

Het college heeft vorig jaar een memo toegezegd over de manier waarop inzicht kan worden verkregen over de aanwezigheid en inzet van dieren bij evenementen, bijvoorbeeld door een inventarisatie via de formulieren voor de vergunningsaanvragen en meldingen.
https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/6/moties,_acties_en_toezeggingen/803867?parent_event=1036046

Vragen

  1. Is het college het met ons en met de Vogelbescherming eens dat roofvogelshows onaanvaarbare gevolgen kan hebben voor dierenwelzijn?

  2. Wat is de status van de toezegging over de manier waarop inzicht kan worden verkregen over de aanwezigheid en inzet van dieren o.a. tijdens Koningsdag?

  3. Welke actie dient te worden ondernomen om op korte termijn tot aanpassing van de APV te komen, zodat roofvogelshows in Utrechtse Heuvelrug tot het verleden behoren.

  4. Is het college bereid deze actie te ondernemen? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?


Interessant voor jou

Vragen Jolande Kors over de wolf op de Heuvelrug

Lees verder

Vragen Partij voor de Dieren over hengelen in Utrechtse Heuvelrug

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer