Vragen Partij voor de Dieren over hengelen in Utrechtse Heuvelrug


Indiendatum: 11 mei 2023

Van een inwoner uit Driebergen ontvingen wij het volgende bericht: "Hedenmiddag heb ik eerst aan de politie gemeld dat er een aantal mensen illegaal aan het vissen waren in Park de Wildbaan. De politie wimpelde mij af (zij gingen daar niet overonbegrijpelijk/ diefstal gemeente eigendom en illegaal vissen!!!). Vervolgens werd ik verzocht de BOA handhaving te bellen, zij zouden hierover gaan. Dit gedaan en tot mijn ontsteltenis werd ik wederom afgewimpeld. Zij konden niet optreden aangezien dit niet onder hun handhavingsregels viel, hondenpoep in het park opruimen welmaar hengelen waar dit niet toegestaan is, daar gingen zij niet over. Ik vraag mij in gemoede af waar iedereen mee bezig is. Er wordt toegestaan dat dieren illegaal uit hun omgeving worden gehaald. Waar blijft de controle op regelgeving? Niemand die zich er om druk maakt."

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Hoeveel locaties heeft de gemeente in Utrechtse Heuvelrug waar potentieel kan
  worden gehengeld?
 2. Op hoeveel locaties is het verboden te hengelen en op hoeveel locaties is dit
  toegestaan?
 3. Welke regels gelden er voor hengelen binnen de gemeente en hoe is de handhaving
  hierop geregeld?
 4. Is er sprake van dat politie dan wel handhaving in gebreke is (zie hierboven).
 5. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat in de toekomst gehandhaafd
  wordt door verantwoordelijke organisaties.
 1. Hoeveel locaties heeft de gemeente in Utrechtse Heuvelrug waar potentieel kan worden gehengeld?
  Eigenaren van oppervlaktewater kunnen middels een overeenkomst visrechten verlenen aan een hengelsportvereniging voor een bepaald water. En in deze wateren geldt dat leden met een vispas hier mogen vissen zolang zij zich aan de geldende regels houden en voor bepaalde wateren geldt dat alleen de leden van de specifieke hengelsportvereniging daar mogen vissen. Voor een aantal wateren zijn visrechten verleend aan de hengelsportvereniging. Wateren in eigendom van de gemeente in Doorn, de Singel in de Wijngaard. Dit is eigenlijk de enige locatie waar dit bij geregeld is. Binnen de gemeente maar niet in ons bezit: kasteelgracht Amerongen, alleen voor leden van het Snoekje; Woudenbergs Grift alleen voor leden van sportvisserij MidWest Nederland; Valleikanaal bij Maarsbergen en grote delen van de Nederrijn en Lek en de Langbroekerwetering van Odijk tot Langbroek.
 2. Op hoeveel locaties is het verboden te hengelen en op hoeveel locaties is dit toegestaan?
  Van de circa 22 locaties die er dus blijkbaar zijn van het oppervlaktewater is alleen voor de Singel in de Wijngaard visrechten verleend in Doorn aan hengelsportvereniging de Rietvoorn. Bij de overige locaties is sportvisserij dus gewoon verboden.
 3. Welke regels gelden er voor hengelen binnen de gemeente en hoe is de handhaving hierop geregeld?
  De regels en gedragscodes voor sportvissers die ook in het bezit van een vispas zijn staan op de website van Sportvisserij Nederland en de bevoegdheid om handhavend op te treden ligt bij controleurs van de hengelsportvereniging, de politie kan daar een taak in hebben en ook onze BOA's.
 4. Is er sprake van dat politie dan wel handhaving in gebreke is (zie hierboven).
  Politie en boa's kunnen handhaven. Rondom het handhavingsprogramma van de BOA's jaarlijks door de raad uitvoeringsprogramma hebben, onderdeel van het programma VTH. Daar heeft dit tot nu toe geen plek in gekregen.
 5. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat in de toekomst gehandhaafd
  wordt door verantwoordelijke organisaties.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over weer een roofvogelshow in Doorn tijdens Koningsdag

Lees verder

Aanvullende vragen over scheermesdraad landgoed Dennenburg

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer