Vragen met betrekking tot biodi­ver­siteit en maai­beleid


Open Agenda 13 maart 2023 Spoor Ruimte

Indiendatum: 13 mrt. 2023

Vragen met betrekking tot biodiversiteit en maaibeleid tbv Open Agenda 13 maart 2023 Spoor Ruimte

Tijdens het inwerkprogramma van nieuwe raadsleden en de informatiemarkt over het uitvoeringsprogramma/begroting is aangegeven dat om de biodiversiteit in deze gemeente te herstellen er gedurende 5 jaar een pilot is gehouden met ander maaibeleid. Deze proef zou in het najaar 2022 tot eindresultaat leiden op basis van een evaluatie. Dit eindresultaat zou basis worden voor nieuw maaibeleid. Als antwoord op een technische vraag gesteld door PvdD hierover is gegeven.

’Dit is de afronding van het monitoringstraject wat over de afgelopen 5 jaren heeft plaatsgevonden. Uitkomsten hiervan worden dit najaar opgeleverd en zullen als basis dienen voor toekomstig maaiwerk’

Met het bespreken van het beleidsarme Ontwerp Begroting en Uitvoeringsprogramma is het amendement van CDA en PvdD inzake het biodiversiteitsherstel aangenomen. Op 21 februari heeft commissielid Faas naar de status van de uitvoering gevraagd en nog geen antwoord ontvangen.

Het amendement sluit af met de aangenomen tekstwijziging dat ‘Biodiversiteit loopt als een rode draad door al onze opgaven, zowel op het gebied van landschap en natuur als op andere thema’s. We maken werk van het op korte termijn opstellen van een visie en een uitvoeringsplan om de biodiversiteit in onze gemeente te stimuleren en te faciliteren ….’.

De lente komt er weer aan, vanaf 1 mei gaat er weer gemaaid worden. Cruciaal om nu aldus het biodiversiteitsherstel als rode draad te nemen en een nieuw maaibeleid af te spreken. Met het huidige uitvoeringsprogramma Groen gaan we Doen, kunnen we het ons niet permitteren het jaar 2023 onbenut te laten.


Vragen:

1. Heeft de afronding van het monitoringstraject plaatsgevonden? Wat zijn hiervan de uitkomsten?

2. Welk toekomstig maaibeleid wordt vanaf heden toegepast om biodiversiteitsherstel te bevorderen?

3. Inmiddels is het bijna lente. Wat is de status van het aangenomen amendement, gezien de zinsnede ‘we maken werk van het op korte termijn…… ’? Welke acties met welk resultaat zijn reeds ondernomen?

Indiendatum: 13 mrt. 2023
Antwoorddatum: 13 mrt. 2023

De vragen zijn mondeling beantwoord. Kijk hier naar het videoverslag: vanaf 2 uur 18 minuten en 34 seconden:

https://heuvelrug.notubiz.nl/b...