Vuur­werk­ver­gunning Leersum


Indiendatum: jul. 2022

Naar aanleiding van een afgegeven Vuurwerkvergunning onlangs tbv bloemencorso in Leersum zouden we graag onderstaande vragen aan de wethouder willen stellen:

  1. Hoe kijkt de wethouder tegen het feit dat door het jaar heen vuurwerk afgestoken kan worden terwijl we streven een vuurwerkvrije gemeente te zijn?
  2. Is de wethouder voornemens in gesprek te gaan met initiatiefnemer om een vuurwerkvrij alternatief te bedenken?
  3. Wat vindt de wethouder van deze vergunning gezien het feit dat Leersum naast Natura2000 ligt : Fijnstof, overlast, afval/rotzooi
  4. Is wethouder voornemend om in gesprek te gaan met Provincie om besluiten te nemen die in lijn liggen met de afspraak binnen deze gemeente (vuurwerkvrije gemeente)?