Bescherming voor alle dieren


Utrechtse Heuvelrug is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen zijn gemeentegrenzen: huisdieren, landbouwdieren, en in het wild levende dieren. De opvang van zwerfdieren is bovendien een wettelijke taak van de gemeente. Toch hebben dierenopvangcentra in Utrechtse Heuvelrug moeite om het hoofd financieel boven water te houden en zijn zij sterk afhankelijk van donaties en nalatenschappen. Nog te vaak worden belangen van dieren niet goed meegewogen in beslissingen van de gemeente. Utrechtse Heuvelrug moet juist een voortrekkersrol spelen bij de bewustwording over en gedragsverandering in de omgang met dieren.
 • Er komt een wethouder voor Dierenrechten & Dierenwelzijn.

 • Utrechtse Heuvelrug zorgt voor een vooruitstrevend beleid gericht op dierenrechten en dierenwelzijn dat wordt vastgelegd in een dierenwelzijnsnota waarbij jaarlijks over de voortgang wordt gerapporteerd. Dierenrechten en dierenwelzijn worden standaardonderdelen bij alle beleidsterreinen: van bouwplannen tot zorg en van financiĆ«n tot onderwijs.

 • Utrechtse Heuvelrug zorgt voor een passend budget voor de opvang van zwerfdieren, voor het vervoer en de opvang van in het wild levende dieren die ziek of gewond zijn, en voor de uitvoering van het eigen dierenwelzijnsbeleid. Op plekken waarvan bekend is dat er vaak dieren zoals kippen en konijnen worden gedumpt, plaatst de gemeente borden die dit ontmoedigen en diervriendelijke oplossingen aandragen.

 • De handhaving op dierenwelzijn en de signalering van dierenmishandeling en -verwaarlozing worden verbeterd. Dat doen we onder andere door het stimuleren van een goede samenwerking tussen gemeentelijke toezichthouders, hulpverleners, dierenartsen, de dierenambulance, de politie, de omgevingsdienst en de brandweer.

 • Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenrechten-, natuur- en milieuzaken staat standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie.

 • De gemeente consulteert bij vragen of problemen rond dierenrechten altijd een dierenrechtenorganisatie of dierenwelzijnsorganisatie.

 • Utrechtse Heuvelrug geeft geen vergunningen af voor de vestiging of uitbreiding van organisaties die gebruik maken van proefdieren. Bestaande organisaties die proefdieren gebruiken worden gestimuleerd om over te schakelen naar proefdiervrije alternatieven.

 • Utrechtse Heuvelrug geeft het goede voorbeeld door in de eigen organisatie te kiezen voor plantaardige catering en dierproefvrije producten.

 • Vuurwerk is slecht voor het milieu, voor de natuur, gevaarlijk (voor de gezondheid) voor mens en dier. Zolang er nog geen landelijk verbod is op het afsteken van consumentenvuurwerk stelt Utrechtse Heuvelrug een eigen verbod in.

 • Naast een verbod op consumentenvuurwerk stelt de gemeente ook een verbod op carbidschieten in.

 • Utrechtse Heuvelrug gaat actief in gesprek met jongeren om samen een nieuwe milieu- en diervriendelijke traditie in het leven te roepen, ter vervanging van het afsteken van vuurwerk en carbidschieten.

Het standpunt Bescherming voor alle dieren is onderdeel van: Dierenrechten en dierenwelzijn

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer