Amen­dement Oog voor Dieren 2 doel­stel­lingen 2 inlei­dingen


Nota Dieren­welzijn - Raads­ver­ga­dering donderdag 25 april 2024

4 april 2024

Wij, de gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, bijeen op 25 april 2024 over het raadsvoorstel 2023-9507 Beleidsnota Dierenwelzijn Oog voor dieren

We stellen vast dat:

- Dit een eerste nota is over dierenwelzijnsbeleid.

- De nota zorgvuldig is opgesteld met een missie, visie en doelstellingen.

- Het aantal doelstellingen gelukkig beperkt blijft.

- De titel van een doelstelling niet altijd duidelijk is en niet strookt met de inhoud van het betreffende hoofdstuk.

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

- Het wenselijk is dat titel en inhoud kloppen.

- Sommige voorbeelden inleidende teksten zijn.

We stellen voor het volgende besluit te nemen:

Tekst op op genoemde pagina’s te wijzigen in volgend tekstvoorstel:

Partij voor de Dieren - Jolande Kors (mede namens commissielid Mariëlle Faas)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, CDA, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP, VVD