Vragen Partij voor de Dieren over ontwik­keling Doornse Gat


Avond van de Raad Open Agenda 'Ruimte' donderdag 22 juni 2023

Indiendatum: jun. 2023

Donderdag 22 juni 2023 stelde raadslid Jolande Kors de volgende vragen bij de Avond van de Raad, Open Agenda 'Ruimte'.

Tijdens een gesprek met Staatsbosbeheer kwam de ontwikkeling van het Doornse Gat ter sprake. Dit heeft enkele vragen bij ons opgeroepen. Het Doornse Gat is een waardevolle recreatieplek, aan de flanken van de Heuvelrug, waar veel inwoners en toeristen graag vertoeven. Reeds vele jaren zijn de voorzieningen gesloten en is het gebied aan het verpauperen. Dit is slecht voor de natuur en de dieren (vervuiling, zwerfafval, geen toezicht) en voor mensen (geen voorzieningen, vandalisme, onveilig). Eerdere besluitvorming in de gemeente heeft geleid tot initiatieven om het gebied te ontwikkelen en te onderhouden met gepaste horeca en kleinschalige buitensport, die helaas zijn gestrand dan wel op zich laten wachten. Vorig jaar of inmiddels twee jaar geleden is het gebied uitgeroepen tot Plasticvrije Zone, wat door inzet van actieve vrijwilligers slechts deels lukt.

1. Welke initiatieven tot herinrichting van het gebied lopen er?

2. Wat is de stand van zaken van het aanpassen van het bestemmingsplan van het Doornse Gat met mogelijkheid tot horeca?

3. Hoe wordt het huidige beheer/onderhoud van het gebied georganiseerd? Klopt het dat Staatsbosbeheer benaderd is om het beheer van dit gebied over te nemen?

4. Klopt het dat er een financiële bijdrage voor beheer is gevraagd door en toegezegd aan Staatsbosbeheer?

PvdD Jolande Kors

Interessant voor jou

Aanvullende vragen over scheermesdraad landgoed Dennenburg

Lees verder

Vragen Partij voor de Dieren over ‘zon op dak grootschalig’ en ‘zon op veld’

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer