Geen zonne­velden in Overberg en Amerongen


24 december 2022

Als een van van de weinige partijen is de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug tegen de komst van zonnevelden bij Overberg en Amerongen. Ja we zijn groot voorstander van duurzame energie, af van de fossiele brandstoffen. en Ja we zijn voor behoorlijk bestuur, maar nee, deze initiatieven zijn niet goed voor mens, dier en natuur.

Door gebrek aan duidelijke besluitvorming en duidelijke strategische keuzes worden daken vol groen gelegd en wordt kostbaar groen vol kunststof gebouwd. De omgekeerde wereld door gebrek aan een duidelijke omgevingsvisie voor binnen en buiten de rode contouren.

In het klimaatakkoord is vastgelegd, eerst kijken op zonnepanelen op gebouwen gelegd kunnen worden; daarna ongebruikte terreinen in bebouwd gebied; vervolgens buiten de bebouwde kom bijvoorbeeld in bermen en langs spoor- en autowegen en pas als allerlaatste op kostbare landbouw- en natuurgrond. Deze zgn. zonneladder moet voorkomen dat zonnepanelen gelegd worden waar het niet nodig is. Er zijn wat ons betreft nog voldoende alternatieven.

Wij willen dat de zonneladder uit het klimaatakkoord ook hier wordt toegepast. Wij willen dat het aanleggen van zonnevelden op duurzame grond wordt uitgesloten zolang niet het overgrote deel van het beschikbare en daartoe geschikte dakoppervlak is voorzien van zonnepanelen.

Meer weten?
Het oordeel zoals we dat gaven in de commissievergadering van 12 december jl. lees je hier. En onze stemverklaring over de zonnevelden in Overberg en Amerongen die we gaven in de raadsvergadering van 19 december vind je hier.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Waarom zijn jullie tegen belastingverhoging?

Deze vraag kregen we meerdere keren van collega's, nadat we tegen de belastingverordeningen hadden gestemd. Vooropgesteld, we...

Lees verder

Jesseka Batteau: Natuuronderzoek YMCA onbruikbaar

De ophef in het afgelopen jaar over de ingrijpende plannen voor het Henschotermeer zal niemand zijn ontgaan. De dreiging van ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief