Mariëlle Faas


Commis­sielid

Mariëlle verhuisde in 2011 van Utrecht naar Doorn. Een rustiger en groener omgeving voor haarzelf en haar hond. In 2012 werd zij lid van de Partij voor de Dieren. Hoewel zij al langer actief wilde worden voor de partij, trok zij pas eind 2021 de stoute schoenen aan. Zij bood haar ondersteuning aan bij de lokale werkgroep Utrechtse Heuvelrug en voor ze het wist werd ze gevraagd commissielid te worden. Onderwerpen die haar aan het hart gaan, zijn gezondheid en welzijn van dieren en mensen, zoönosen (infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan), klimaat en biodiversiteit, rechtvaardigheid en inclusiviteit.

Mariëlle zet zich in voor het spoor Samenleving, inclusief het dossier dierenwelzijn, en verzorgt de website, nieuwsbrieven en sociale media van Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug.

We wonen op zo'n prachtige planeet! Het raakt me dan ook diep dat mensen, dieren en natuur steeds vaker in de knel komen. Terwijl ik geloof dat onze planeet genoeg te bieden heeft voor iedereen. Zolang we maar meer gaan kiezen voor wat wij nodig hebben en ons minder laten leiden door wat we willen hebben.

Mariëlle is opgeleid tot communicatie adviseur en heeft een brede werkervaring opgebouwd bij organisaties in de humane en veterinaire gezondheidszorg en bij goede doelen. De laatste jaren zet zij zich als ervaringsdeskundige in voor goede slaapzorg. Zij is betrokken bij de detaillering en uitvoering van wetenschappelijke onderzoeken en projecten op het gebied van slapeloosheid en angststoornissen / posttraumatische stress.

Gerelateerd

Dieren­asiel De Hazenberg in Amerongen maakt dierenleed zichtbaar

Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug beslist over dierenwelzijnsbeleid

Op donderdag 25 april 2024 beslist de gemeenteraad over de Nota Dierenwelzijn ‘Oog voor dieren’. Een bijzonder moment. Voor het eerst in de geschiedenis van onze gemeente wordt dan gemeentelijk beleid voor dierenwelzijn vastgesteld. Dierenasiel De Hazenberg in Amerongen is een van de betrokken organisaties die ondersteunen in de wettelijke taken van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Een van die ta...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws