Vragen Partij voor de Dieren over memo "Actie motie Valwild"


Spoor Samen­leving - schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 9 mrt. 2024

Tijdens de Open Agenda van 14 september 2023, Spoor Ruimte, heeft het college toegezegd de motie Valwild op te diepen, te kijken of die is afgedaan en dit met de gemeenteraad te delen. Op 9 november 2023 ontving de raad het memo Actie motie Valwild n.a.v. Open Agenda 14 september 2023 van het college.

Hierin staat punt voor punt vermeld hoe de motie “Valwild gemeentelijke wegen” is afgehandeld. Zo heeft het college op verzoek van de raad in 2017 een quick scan uitgevoerd hoe de schade en de negatieve effecten van het aanrijden van wild kan worden voorkomen, dan wel verminderd kan worden. Dit is uitgevoerd door EcoNatura uit Diepenveen, het eindrapport hiervan dateert van 30 maart 2017. In een memo van 26 juni 2017 heeft het college aangegeven dat het plaatsen van een wild signaleringssysteem op acht locaties in onze gemeente een eenmalige investering vraagt van € 165.000 in 2018. Daarna gedurende 3 jaren (2019 t/m 2021) € 26.000 /jaar voor onderhoud. Medewerkers van de Wild Beheer Eenheid Kromme Rijn lichtten op 12 februari 2018 toe dat zij mogelijkheden zien om met het beschikbare budget goedkopere maatregelen te treffen, namelijk met het plaatsen van wildreflectoren. Dit is omgezet in een motie. Tot de uitvoering van deze plannen is het niet gekomen, wegens bezuinigingen (ombuigingen) in 2019.

Naar aanleiding van dit memo heeft de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug de volgende vragen aan het college:

1. In hoeverre zijn de resultaten van het rapport van EcoNatura nu nog actueel / up-to-date?

2. EcoNatura adviseerde om op 8 locaties wild signaleringssystemen te plaatsen. De Wild Beheer Eenheid Kromme Rijn kwam met een goedkoper alternatief, namelijk het plaatsen van wildreflectoren. Waaruit blijkt dat deze net zo effectief zijn als de wild signaleringssystemen om wildaanrijdingen te voorkomen?

3. In 2019 lag er al een opdracht bij Greenengineers om een goede oplossing te bepalen en de tekeningen en het bestek te maken. In hoeverre zijn deze nu nog bruikbaar? Is een nieuw aanbestedingstraject nodig?

4. In 2019 is het niet tot uitvoering gekomen vanwege geldgebrek. Bent u het met ons eens dat de financiële situatie voor de jaren 2024 en 2025 beter is dan in 2019?

5. Bent u het met ons eens dat uitvoering geven aan de reeds in 2017 aangenomen motie prioriteit zou moeten krijgen van het college? Bijv. door de uitvoering op te nemen in het No Regret pakket van de uitvoeringsagenda Mobiliteit, of mogelijk nog eerder in het Uitvoeringsprogramma Dierenwelzijn?

Partij voor de Dieren, Mariëlle Faas

Indiendatum: 9 mrt. 2024
Antwoorddatum: 28 mrt. 2024

Aanleiding

Voor de Open Agenda Samenleving op 18 maart 2024 zijn door de Partij voor de Dieren een aantal vragen aangekondigd over het memo Actie motie Valwild n.a.v. Open Agenda 14 september 2023. In overleg met de vragenstellers worden deze vragen met dit memo schriftelijk beantwoord en is de mondelinge bespreking op 18 maart vervallen. Reden hiervoor is dat de portefeuillehouder niet bij twee Sporen tegelijk aanwezig kon zijn.

De volgende vragen zijn gesteld, de antwoorden staan eronder:

1. In hoeverre zijn de resultaten van het rapport van EcoNatura nu nog actueel / up-to-date?

De resultaten uit het rapport zijn grotendeels actueel. De informatie over leveranciers en prijzen zal geactualiseerd moeten worden.

2. EcoNatura adviseerde om op 8 locaties wild signaleringssystemen te plaatsen. De Wild Beheer Eenheid Kromme Rijn kwam met een goedkoper alternatief, namelijk het plaatsen van wildreflectoren. Waaruit blijkt dat deze net zo effectief zijn als de wild signaleringssystemen om wildaanrijdingen te voorkomen?

Er zijn verschillende wildsignaleringssystemen op de markt in diverse prijsklassen. De Wildbeheereenheid adviseerde in 2017 de volgens hen meest effectieve oplossing voor het destijds beschikbare budget.

3. In 2019 lag er al een opdracht bij Greenengineers om een goede oplossing te bepalen en de tekeningen en het bestek te maken. In hoeverre zijn deze nu nog bruikbaar? Is een nieuw aanbestedingstraject nodig?

De tekeningen en het bestek zijn nog grotendeels bruikbaar. Of er een aanbestedingstraject gestart moet worden en op welke manier hangt af van het bedrag dat ermee gemoeid gaat worden.

4. In 2019 is het niet tot uitvoering gekomen vanwege geldgebrek. Bent u het met ons eens dat de financiële situatie voor de jaren 2024 en 2025 beter is dan in 2019?

Daar kunnen we het niet mee oneens zijn.

5. Bent u het met ons eens dat uitvoering geven aan de reeds in 2017 aangenomen motie prioriteit zou moeten krijgen van het college? Bijv. door de uitvoering op te nemen in het No Regret pakket van de uitvoeringsagenda Mobiliteit, of mogelijk nog eerder in het Uitvoeringsprogramma Dierenwelzijn?

Hoewel wij erkennen dat maatregelen wenselijk zijn, vinden wij niet dat de uitvoering van deze motie prioriteit moet krijgen zoals hierboven benoemd. Het college heeft ‘spelregels’ benoemd voor het actieplan 2024 (het No Regret pakket). Dit achteraf daaraan toevoegen is niet volgens die spelregels. Wel wordt in het mobiliteitsplan het onderwerp “Natuur, en specifiek wildaanrijdingen” meegenomen, zodat een integrale afweging kan plaatsvinden op alle onderwerpen op het gebied van mobiliteit. De afweging welke maatregelen wanneer wordengerealiseerd leggen we aan u voor in de uitvoeringsagenda van het mobiliteitsplan.

College van B&W

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen van Partij voor de Dieren over hertenkamp station Driebergen-Zeist

Lees verder

Vragen van OPEN en PvdD over Fossiele Reclames

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer