Vragen van Partij voor de Dieren over hertenkamp station Drie­bergen-Zeist


Open Agenda Spoor Samen­leving maandag 18 maart 2024

Indiendatum: 21 feb. 2024

Gemeente Utrechtse Heuvelrug is eigenaar van het hertenkamp bij station Driebergen-Zeist. Eind vorig jaar zijn de plannen voor het opheffen van hertenkampen in Nederland komen te vervallen. Omdat het hertenkamp blijft bestaan, vragen wij uw aandacht voor de kwaliteit van de afrastering, die te wensen overlaat.

Dwars door het hertenkamp loopt een afrastering -niet te verwarren met het hekwerk dat het hele park omheind- van een flexibel materiaal waarin de afgelopen jaren meerdere malen mannetjesherten met hun gewei vast zijn komen te zitten. In dit gaas, waar zich grote gaten in bevinden, komen met enige regelmaat mannetjesherten met hun gewei in vast te zitten.

Probleem is dat wanneer een mannetje met zijn gewei in de afrastering vastzit, passanten en omstanders hier niet zelf iets aan kunnen doen. Vervolgens is onduidelijk bij wie je moet zijn om hiervan een melding te maken. De dierenambulance kan hier niets mee en bij de brandweer hangt het ervan af wie je te spreken krijgt of ze het dier willen bevrijden, meldt één van de omstanders.

Betrokken inwoners zijn sinds oktober 2023 bezig aandacht te vragen voor dit probleem, tot op heden zonder resultaat. Naar aanleiding hiervan stellen wij de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de geschetste situatie?
  2. Welke maatregelen zijn in voorbereiding om ervoor te zorgen dat het vastzitten van mannetjesherten in de gaten in de afrastering in de toekomst voorkomen wordt?
  3. Wanneer worden deze maatregelen uitgevoerd?
  4. Welke concrete procedure kunnen omstanders en passanten volgen om ervoor te zorgen dat een mannetjeshert zo snel mogelijk wordt bevrijd, als deze vastzit in het hek (wie kunnen ze bellen)?

Partij voor de Dieren, Paul Blom

Indiendatum: 21 feb. 2024
Antwoorddatum: 2 apr. 2024

Aanleiding

Voor de Open Agenda Samenleving op 18 maart 2024 zijn door de Partij voor de Dieren een aantal vragen aangekondigd over de kwaliteit van de afrastering in het Hertenkamp in Driebergen-Rijsenburg. In overleg met de vragenstellers worden deze vragen met dit memo schriftelijk beantwoord en is de mondelinge bespreking op 18 maart vervallen. Reden hiervoor is dat de portefeuillehouder niet bij twee Sporen tegelijk aanwezig kon zijn.


Inleiding van de vraag door de vragensteller

Dwars door het hertenkamp loopt een afrastering -niet te verwarren met het hekwerk dat het hele park omheind - van een flexibel materiaal waarin met enige regelmaat mannetjesherten met hun gewei vast komen te zitten. Probleem is dat wanneer een mannetje met zijn gewei in de afrastering vastzit, passanten en omstanders hier niet zelf iets aan kunnen doen. Vervolgens is onduidelijk bij wie je moet zijn om hiervan een melding te maken. De dierenambulance kan hier niets mee en bij de brandweer hangt het ervan af wie je te spreken krijgt of ze het dier willen bevrijden, meldt één van de omstanders.

Betrokken inwoners zijn sinds oktober 2023 bezig aandacht te vragen voor dit probleem, tot op heden zonder resultaat.

Naar aanleiding hiervan zijn de volgende vragen gesteld, de antwoorden staan eronder:


1. Is het college op de hoogte van de geschetste situatie?

Ja.


2. Welke maatregelen zijn in voorbereiding om ervoor te zorgen dat het vastzitten van mannetjesherten in de afrastering in de toekomst voorkomen wordt?

Het “tussenhek” heeft als functie dat bij werkzaamheden op het ene deel van het park, de herten rustig op het andere deel kunnen staan. Afgelopen weken is het “tussenhek” gerepareerd en strak gemaakt zodat het gewei hierin niet of zo min mogelijk vast kan zitten.

Naast het tussenhek is er vorig jaar ook gaas ter bescherming van nieuw aangeplante bomen geplaatst. Dit gaas is losgewrikt, waarschijnlijk door de bok. Inmiddels zijn er andere voorzieningen rondom de bomen neergezet zodat de bok hierin niet meer kan vastzitten.


3. Wanneer worden deze maatregelen uitgevoerd?

De maatregelen zijn al uitgevoerd.


4. Welke concrete procedure kunnen omstanders en passanten volgen om ervoor te zorgen dat een mannetjeshert zo snel mogelijk bevrijd wordt, als deze vastzit in het hek (wie kunnen ze bellen)?

Meldingen kunnen telefonisch doorgegeven worden aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Buiten kantoortijden wordt een melding via de dienstdoende piketmedewerker opgepakt. Er wordt een bordje met onze contactgegevens bij het park geplaatst zodat mensen weten wie ze kunnen benaderen bij een probleem met de herten.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Partij voor de Dieren stelt vragen over dassenwissels aan de lekdijk bij Amerongen

Lees verder

Vragen Partij voor de Dieren over memo "Actie motie Valwild"

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer