Zorg voor huis­dieren


In bijna de helft van de huishoudens is een huisdier een belangrijk onderdeel van het gezin. De meeste huisdieren worden prima verzorgd, maar soms ontbreekt het mensen aan kennis over goede huisvesting of het natuurlijke gedrag van hun huisdieren, of raken mensen in financiële problemen waardoor zij minder goed in staat zijn om voor hun huisdier te zorgen. Ook worden nog te vaak huisdieren aangeschaft zonder er goed over na te denken. Ieder jaar worden veel dieren opgevangen in verschillende dierentehuizen in Utrechtse Heuvelrug en verhandeld via social media. De Partij voor de Dieren vindt dat Utrechtse Heuvelrug een gedegen huisdierenbeleid moet voeren.
  • Utrechtse Heuvelrug moedigt dierenwinkels en andere tuincentra aan om te stoppen met de verkoop van dieren. Klanten worden eventueel doorverwezen naar een opvangcentrum in de buurt om een dier te adopteren.

  • Utrechtse Heuvelrug zorgt voor gedumpte dieren en werkt samen met dierenopvangcentra aan herplaatsing.

  • Utrechtse Heuvelrug ondersteunt mensen met een krappe beurs met een tegemoetkoming bij noodzakelijke dierenartskosten, waaronder castratie en chippen. Ook steunt de gemeente initiatieven als een dierenvoedselbank en een huisdierenopvang voor mensen die tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen door opname in een zorginstelling of gevangenis.

  • Er komen binnen de bebouwde kom voldoende veilige uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden. Bij het aanwijzen van locaties wordt rekening gehouden met natuurwaarden van het gebied. Waar honden een gevaar vormen voor het welzijn van in het wild levende dieren worden geen losloopplekken toegestaan.

  • Utrechtse Heuvelrug schaft de hondenbelasting af.

  • Er komt een chipplicht voor katten, zodra dit wettelijk mogelijk is. Zwerfdieren kunnen dan makkelijker worden geïdentificeerd. Utrechtse Heuvelrug ondersteunt projecten waarbij verwilderde katten worden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggeplaatst.

  • Utrechtse Heuvelrug is uiterst alert op signalen van mogelijke malafide puppyhandelaren of broodfokkers en komt onmiddellijk tegen dit soort praktijken in actie.

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Honden­be­lasting wordt afge­schaft

De aanjager wint!

Gemeente Utrechtse Heuvelrug schaft eindelijk de hondenbelasting af. Dankzij een gezamenlijk voorstel van Partij voor de Dieren, BVHlokaal, D66 en SGP - aangepast tijdens de vergadering - wordt de hondenbelasting voor 2025 gehalveerd en in 2026 afgeschaft. Als financiële dekking worden de hoge tarieven van de toeristenbelasting verhoogd (en de lage tarieven alleen voor inflatie gecorrigeerd). Par...

Moties Nieuws