Motie Extra hulp dieren­op­vang­centra Utrechtse Heuvelrug


Raads­ver­ga­dering maandag 3 juli 2023

6 juli 2023

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 3 & 6 juli voor bespreking van de Kadernota 2024-2027,

Constaterende dat:

 • Het jaar 2022 afgesloten wordt met een fors positief resultaat waarvan merendeel naar de Algemene Reserves gaat en ook Covid-gelden nog beschikbaar zijn
 • Onze gemeente dierenwelzijn belangrijk vindt, opgenomen heeft in het raadsbrede programma en ook in de memo over de Covid-gelden gelukkig genoemd wordt
 • De opvang en vervoer van zwerfdieren een wettelijke taak van de gemeente is
 • door het Covid-tijdperk mogelijk meer dieren niet gewenst zijn (zoals ook in memo van het college al wordt voorgesteld) afgestaan of erger gedumpt worden, maar ook
 • Energieprijzen, loonprijzen en materiaalkosten ook van deze opvangcentra en ambulances stijgen
 • mede door Covid-tijdperk veel dierenopvangcentra minder vrijwilligers beschikbaar hebben en dus meer vaste lasten


Overwegende dat:

 • De aanwezige dierenopvangcentra belangrijke centra zijn om aan de wettelijke taken te kunnen blijven voldoen en het hier niet alleen om opvangcentra voor huisdieren betreft
 • De oplopende kosten van de centra niet 1 op 1 doorberekend kunnen worden aan inwoners die een huisdier willen (niet alle opvangcentra vangen huisdieren op), aangezien inwoners ook financieel getroffen zijn
 • Het college aangeeft dat met de betreffende opvangcentra contracten zijn afgesloten met een jaarlijkse indexering (Avond van de Raad 29/6)

Spreekt uit dat:

 • De raad zich zorgen maakt over het voortbestaan van deze centra en bijbehorende transport en verzorging


Verzoekt het college om:

 • Actief met de dierenopvangcentra die de wettelijke taak voor de gemeente uitvoeren, in
  gesprek te gaan om de toegenomen kosten voor opvang (incl vervoer en medische kosten)
  nog in 2023 structureel te compenseren en daarmee in de begroting 2024 rekening mee te
  houden voor komende jaren


Partij voor de Dieren, Jolande Kors

D66, Erik van Buiten


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Vaststellen Omgevingsvisie: Amendement Minder Onderzoeken meer Doen

Lees verder

Motie Meer middelen voor biodiversiteit

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer