Motie Meer middelen voor biodi­ver­siteit


Raads­ver­ga­dering maandag 3 juli 2023

6 juli 2023

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op 3 & 6 juli voor bespreking van de Kadernota 2024-2027,

Constaterende dat:

 • Het jaar 2022 afgesloten wordt met een fors positief resultaat waarvan merendeel naar de Algemene Reserves gaat en ook Covid-gelden nog beschikbaar zijn
 • Onze gemeente natuur en biodiversiteit hoog op de agenda heeft staan
 • Ook in de omgevingsvisie het herstellen van de biodiversiteit een belangrijke prioriteit is
 • De gemeente al diverse maatregelen aan het nemen is (maaimeiniet, ontstenen van vluchtheuvels)
 • Het Manifest Biodiversiteitsherstel van Goed Volk een goede basis geeft om door te pakken
 • Tijdens Covid-tijdperk de natuur extra belast is geraakt doordat het belang van de natuur massaal door inwoners en toeristen is herontdekt

Overwegende dat:

 • Er voor biodiversiteit voldoende financiele middelen beschikbaar zijn volgens het college tijdens Avond van de Raad 29 juni jl
 • De natuur en de biodiversiteit het extra zwaar hebben dit jaar gezien de aanhoudende droogte en hoge temperaturen
 • Deze gemeenteraad niet wil wachten op verdere plannen maar vooral aan de slag wil en doenSpreekt uit dat:

 • De raad zich zorgen maakt over de vitaliteit van onze omgeving en daarmee van onze inwonersVerzoekt het college om:

 • Versneld laag hangend fruit maatregelen uit te voeren gebaseerd op het Manifest Biodiversiteit en op de eerder aangenomen motie om biodiversiteitszones in parken en platsoenen op te nemen (zoals een bijenhotel en elementen van de heuvelrugtuinen), parallel aan het opstellen van een biodiversiteitsherstelplan


  Partij voor de Dieren, Jolande Kors

  D66, Erik van Buiten


  Status

  Aangehouden

  Voor

  Tegen

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie Extra hulp dierenopvangcentra Utrechtse Heuvelrug

  Lees verder

  Motie Hemelwateropgave

  Lees verder

  Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

      Word lid Doneer