Vast­stellen Omge­vings­visie: Amen­dement Minder Onder­zoeken meer Doen


Raads­ver­ga­dering donderdag 1 juni 2023

2 juni 2023

We stellen vast dat:

  • De omgevingsvisie veel spreekt over ‘we onderzoeken’

We weten dat:

  • deze raad minder wil onderzoeken, maar meer wil doen

We stellen voor het volgende besluit te nemen:

De teksten op onderstaande pagina’s te vervangen door voorgestelde zinsnedes.

Klik hier voor het amendement


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SGP, BVH Lokaal, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Vaststellen Omgevingsvisie: Amendement Dieren in onze omgeving

Lees verder

Motie Extra hulp dierenopvangcentra Utrechtse Heuvelrug

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer