Amen­dement Dieren in onze omgeving


2 juni 2023

We stellen vast dat:

  • In de Omgevingsvisie komt het woord dier weinig voor
  • De gemeenteraad ook dierenwelzijn van groot belang vindt

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

  • dieren maken serieus onderdeel uit van onze gemeente
  • ook voor hen de gemeente een plek moet blijven waar ze gezond en veilig kunnen verblijven

We stellen voor het volgende besluit te nemen:

In de Omgevingsvisie op onderdelen ‘dieren’ toe te voegen door de teksten op onderstaande pagina’s te wijzigen in de teksten zoals geformuleerd Klik hier voor het amendement


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Amendement Natuur en Biodiversiteit

Lees verder

Amendement Minder Onderzoeken meer Doen

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer