Vast­stellen Omge­vings­visie: Amen­dement Natuur en Biodi­ver­siteit


Raads­ver­ga­dering donderdag 1 juni 2023

2 juni 2023

We stellen vast dat:

  • de omgevingsvisie veel ruimte biedt aan een groene gemeente waar natuur en biodiversiteit een prominente plaats krijgen
  • de definities die in de bijlage van de visie zijn opgenomen in duidelijke maar ook beperkte taal beschreven staan
  • sommige tekstdelen over versterken gaan terwijl we ook nog te herstellen hebben

We hebben nagedacht over en houden er rekening mee dat:

  • eenvoudige Nederlandse taal belangrijk is vast te houden
  • natuur en biodiversiteit in elkaars verlengde liggen

We stellen voor het volgende besluit te nemen:

De teksten op onderstaande pagina’s te wijzigen in de teksten zoals geformuleerd.

Klik hier voor het amendement


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, BVH Lokaal, ChristenUnie, D66, OPEN

Tegen

SGP, VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Vaststellen Omgevingsvisie: Amendement Woningbouw

Lees verder

Vaststellen Omgevingsvisie: Amendement Dieren in onze omgeving

Lees verder

Verbeter de wereld, begin in Utrechtse Heuvelrug

    Word lid Doneer